Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1252-МИ
София, 30 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Димитър Денев Димитров, срещу решение № 44-МИ от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Ветово, област Русе

Чрез Общинската избирателна комисия – Ветово, до Централната избирателна комисия заедно с административна преписка е постъпила жалба с вх. № МИ-11-46 от 27.09.2019 г. на ЦИК от Димитър Денев Димитров, срещу решение № 44-МИ от 24.09.2019 г., на ОИК – Ветово, в частта му за постановен отказ Димитър Денев Димитров да бъде регистриран като кандидат за общински съветник от листата на коалиция „Ние, гражданите“ за местните избори на 27.10.2019 г., тъй като след извършена проверка в Служба „ГРАО“ на община Ветово се установява, че същият към 26.04.2019 г. няма регистриран постоянен или настоящ адрес на територията на община Ветово, област Русе, и не отговаря на изискванията на чл. 397, ал. 1 ИК във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК, Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. и Решение № 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК.

В жалбата се иска да се отмени решение № 44-МИ/24.09.2019 г. на ОИК – Ветово в частта, в която ОИК отказва да регистрира Димитър Денев Димитров като кандидат за общински съветник в община Ветово, предложен от коалиция „Ние, гражданите“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. и да бъде постановено друго решение, с което да бъде извършена регистрацията му като кандидат за общински съветник на коалиция „Ние, гражданите“.

По същество се твърди, че жалбоподателят от 2007 г. е живял и до днес живее в с. Писанец, община Ветово, но чрез незаконосъобразните си действия кметът на община Ветово чрез свои заповеди № 254/14.06.2019 г. и № 268/25.06.2019 г. е заличил адреса му в с. Писанец и не е изпълнил своевременно съдебни решения 470/2019 г. и 471/2019 г. по описа на АС – Русе. Приложено е и удостоверение от началник сектор „Български документи за самоличност“ на областната дирекция на МВР – Русе от 20.06.2019 г., според което в НАИФ „Национален регистър на българските лични документи“ са вписани данни за постоянния и настоящ адрес на жалбоподателя в с. Писанец, община Ветово.

Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество е неоснователна.

В изпратената от ОИК – Ветово, до ЦИК административна преписка по жалбата са налични издадени от Служба „ГРАО“ , община Ветово на 24.09.2019 г. удостоверения за настоящия и постоянен адрес на Димитър Денев Димитров, според които регистрираните постоянен и настоящ адрес на жалбоподателя в с. Писанец, община Ветово са от дата 18.06.2019 г. Като официални документи тези удостоверения са с материална доказателствена сила за ОИК – Ветово, и за ЦИК по отношение на удостоверените данни и обстоятелства. Въз основа на тях ОИК – Ветово, правилно е приел, че жалбоподателя не отговаря на изискванията на чл. 397, ал. 1 ИК във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК, Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. и Решение № 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, и с обжалваното решение правилно е постановил отказ Димитър Денев Димитров да бъде регистриран като кандидат за общински съветник от листата на коалиция „Ние, гражданите“ за местните избори на 27.10.2019 г.

Позоваването на приложеното към жалбата удостоверение от началник сектор „Български документи за самоличност“ на областната дирекция на МВР – Русе от 20.06.2019 г. случая е ирелевантен.

Редът, сроковете и начина на вписване на данни за постоянния и настоящи адреси на българските граждани в Националния регистър на населението, поддържан от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството е уреден в Закона за гражданската регистрация, а не според Закона за българските лични документи. Извън правомощията на ЦИК е да следи своевременността и истинността на данните, обменяни между ГД „ГРАО“ и МВР за поддържаните от тях регистри.

Поради посоченото по-горе ОИК – Ветово, правилно и законосъобразно е постановила Решение № 44 от 24.09.2019 г., включително и в обжалваната му част, с която се отказва регистрация на Димитър Денев Димитров като кандидат за общински съветник от листата на коалиция „Ние, гражданите“ в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Димитър Денев Димитров срещу решение № 44 от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Ветово, област Русе.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Ветово.

Решението на ОИК – Ветово подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе, чрез ОИК – Ветово, в тридневен срок от обявяването.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1189-МИ / 07.07.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Стара Загора, област Стара Загора

 • № 1188-МИ / 07.07.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора

 • № 1187-МИ / 05.07.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Стара Загора, област Стара Загора

 • всички решения