Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1243-ПВР/МИ
София, 19 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  назначаване състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК в община Брегово, област Видин

Постъпило е писмо вх. № М-588 от 10.10.2011 г. от ОИК - Брегово, област Видин, с което се уведомява ЦИК, че комисията не е стигнала до приемане на решение за назначаване състава на комисията по чл. 242 ал. 7 от ИК. Към писмото са приложени: протокола на ОИК от 06.10.2011 г., предложението на кмета на община Брегово за състав на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК и пълната преписка от проведените консултации между политическите сили и техните предложения.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 242, ал. 7 и във връзка с чл. 35 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК в община Брегово, област Видин, в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Василев Аршинков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Албена Борисова Бърсанова
СЕКРЕТАР: Людмила Любенова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ:
Митко Георгиев Оприков
Нели Иванова Попарданова
Иванка Неофитова Радуйкова
Сергей Борисов Здравковски

Резерви:
Павлин Стефанов Станев
Стефан Аристотелов Елефтеров
Иван Любенов Иванов
Сашко Кирилов Димитрашков

2. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения