Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1241-МИ
София, 4 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: определяне на структурата на 8-цифрения номер на бюлетината за гласуване в изборите за кмет на кметство Вардун и кметство Руец, община Търговище

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя структурата на 8-цифрения номер на бюлетината (включва серийност и номер) за гласуване в изборите:

 1. За кмет на кметство Вардун, община Търговище, както следва:
  • първите четири цифри съответстват на първите четири цифри от изборния район, а последните четири позиции започват с „1001" и продължават с последователна номерация съобразно с броя на бюлетините по съответния договор за тяхната изработка;
 2. За кмет на кметство Руец, община Търговище, както следва:
  • първите четири цифри съответстват на първите четири цифри от изборния район, а последните четири позиции започват с „3001" и продължават с последователна номерация съобразно с броя на бюлетините по съответния договор за тяхната изработка.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1027-МИ / 06.12.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

 • № 1026-МИ / 06.12.2021

  относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

 • № 1025 / 02.12.2021

  относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

 • всички решения