Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1239-НС
София, 3 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: изключване на заснемащи устройства в изборните помещения в изборния ден на 5 октомври 2014 г.

Във връзка с изпълнение на общите принципи на Изборния кодекс за осигуряване на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване и свободно изразяване волята на избирателите в изборния ден на 5 октомври 2014 г. и на основание чл. 57, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 3, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

В изборния ден (05.10.2014 г.) на територията на цялата страна за времето от 6,00 часа до приключване работата на секционните избирателни комисии да бъде преустановено използването и да се изключат всички заснемащи устройства (камери), както и да бъдат закрити техните обективи в помещенията, в които са разположени секционните избирателни комисии.

Районните избирателни комисии да осъществят контрол за наличие на включени заснемащи устройства в помещенията за гласуване в изборния ден.

Решението да се изпрати за изпълнение на областните управители, кметовете на общини и Районните избирателни комисии.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения