Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1223- МИ
София, 18 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Стефан Христов Дамянов – кандидат за кмет на община Казанлък срещу решение № 248/11.10.2011 г. на ОИК – Казанлък, област Стара Загора

Постъпила е жалба с вх. № М-788 от 15.10.2011 г. на ЦИК от Стефан Христов Дамянов - кандидат за кмет на община Казанлък, срещу решение № 248 от 11.10.2011 г. на ОИК - Казанлък, относно нарушения, извършени при осъществяване на предизборната кампания - разлепване на агитационни материали, плакати за общински съветници и кмет на община Казанлък, както и на кандидати за кметове на кметства, издигнати от местна коалиция „За гражданско управление".
Жалбоподателят счита решението на ОИК - Казанлък, за неправилно и незаконосъобразво.
Към приписката е приложено и решението на ОИК - Казанлък.
Жалбата е подадена в предвидения в закона срок, поради което е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
Видно от решение № 248 от 11.10.2011 г. на ОИК - Казанлък, общинската избирателна комисия, след като се е запознала с обстоятелствата по жалба с вх. № 56/10.10.2011 г. от Борислав Александров Асенов, кандидат за общински съветник от ПП „Политическо движение Евророма", е извършила проверка относно твърденията в тази жалба. Установено е, че автобуси на фирма „Кумак Инвест" ЕООД за времето от 14,00 до 15,00 ч. са били облепени с предизборни агитационни материали в полза на кандидата за кмет на община Казанлък Стефан Дамянов. В изпълнение на своите правомощия ОИК - Казанлък, е изискала справка от Общинския съвет - гр. Казанлък, относно общинската транспортна схема.
Безспорно е установено, че на всички автобуси на „Кумакс Инвест" ЕООД са били поставени предизборни плакати, агитиращи в полза на Стефан Дамянов и на кандидатите за общински съветници и кметове на кметства, издигнати от местна коалиция „За гражданско управление".
Жалбоподателят Стефан Дамянов твърди, че по-голямата част от общинските превози се извършват от частни препозвачи. Такъв безспорно е и фирма „Кумакс Инвест" ЕООД. Според него тази ситуация попада под действието на чл. 134, ал. 4 от ИК и като доказателство за това цитира решение № 1358/17.02.2004 г. на ВАС във връзка с аналогична жалба на местните избори през 2003 г., подадена от заинтересувани лица, срещу тогавашен кандидат за кмет на община Велинград.
Тази аналогия не е основателна, защото ВАС е взел решение въз основа на вече отменения ЗМИ. Налице е нарушение на чл. 134, ал. 4 от Изборния кодекс. Тези нарушения са документирани и подробно отразени в решението на ОИК - Казанлък.
По изложените съображения жалбата следва да бъде оставна без уважение като неоснователна, а оспореното решение да бъде потвърдено като законосъобразно.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Стефан Христов Дамянов, кандидат за кмет на община Казанлък, издигнат от местна коалиция „За гражданско управление", срещу решение № 248 от 11.10.2011 г. на ОИК - Казанлък, взето във връзка с жалба с вх. №56/10.10.2011 г. от Борислав Александров Асенов, кандидат за общински съветник в листата на ПП "Политическо движение Евророма" относно нарушения, извършени при осъществяване на предизборната кампания.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения