Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1220-ПВР
София, 18 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промени в състава на секционни избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпили са: предложения от МВнР вх. № М-693 от 12.10.2011 г. за промяна в състава на назначените с Решение № 1148-ПВР от 11 октомври 2011 г. на ЦИК състави на СИК извън страната и вх. № М-852 от 17 октомври 2011 г. за попълване състава на СИК извън страната; предложение от ПП „ГЕРБ" с вх. № М-791 от 15.10.2011 г. за промяна в съставите на СИК извън страната, ведно с пълномощно № КО-Г-088/15.10.2011 г. на името на Цветомир Петров Паунов; предложение от ПП „ДПС" с вх. № М-758 от 14.10.2011 г. и вх. № М-817/17.10.2011 г. за промяна в съставите на СИК извън страната; предложение от ПП „АТАКА" с вх. № М-790 от 15.10.2011 г. на ЦИК за промени в съставите на СИК извън страната и предложение вх. № М-794 от 16.10.2011 г. от ПП „НДСВ" с предложения за членове на СИК извън страната.
Постъпилите предложения от МВнР, ПП „ГЕРБ", ПП „АТАКА" и ПП „ДПС" са постъпили в срока по чл. 37, ал. 12 и 13 от ИК и следва да бъдат отчетени при постановяване на решение, с което да бъдат извършени промени във вече назначените състави на СИК извън страната с Решение № 1148-ПВР от 11 октомври 2011 г. Предложението на ПП „НДСВ" е постъпило след изтичане на срока по чл. 37, ал. 2 от ИК, поради което не следва да бъде отчетено при постановяване решението на ЦИК за промяна в съставите на СИК извън страната на основание чл. 37, ал. 12 от ИК и допълване съставите на СИК извън страната на основание чл. 37, ал. 13 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 37, ал. 2, 12 и 13 и чл. 38 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

І. ОСВОБОЖДАВА следните лица от съставите на СИК извън страната, назначени с Решение № 1148-ПВР от 11 октомври 2011 г. на ЦИК от:
1. Секционна избирателна комисия № 290100001, Австралия, Канбера - Таня Стоянова Ангелова, ЕГН ..., като председател и Николай Николов Делчев, ЕГН ..., като член.
2. Секционна избирателна комисия № 290200002 - Австрия, Виена - Лилия Иванова Ценева, ЕГН ..., като заместник-председател и Люба Петрова Матеина, ЕГН ..., като секретар.
3. Секционна избирателна комисия № 290300003, Албания, Тирана - Горяна Григорова Тодева, ЕГН ..., като председател и Виктор Божидаров Котев, ЕГН ..., като член.
4. Секционна избирателна комисия № 290400004, Алжир, Алжир -Мариан Василев Антов, ЕГН ..., като председател и Мирослав Руменов Радев, ЕГН ....
5. Секционна избирателна комисия № 290500005, Аржентина, Буенос Айрес - Любомир Владимиров Стоянов, ЕГН ..., като председател и Десислава Руменова Пешева, ЕГН ..., като член.
6. Секционна избирателна комисия № 290600006, Афганистан, Кабул -
7. Секционна избирателна комисия № 290600007, Афганистан, Кандахар -
8. Секционна избирателна комисия № 290700008, Белгия, Брюксел -Елвира Петрова Стоилова, ЕГН ..., като председател и Петър Живков Христов, ЕГН ..., като заместник-председател.
9. Секционна избирателна комисия № 290700009, Белгия, Гент -Ана Костадинова Кирова, ЕГН ..., като заместник-председател и Таня Захариева Луканова, ЕГН ..., като секретар.
10. Секционна избирателна комисия № 290800010, Босна и Херцеговина, Сараево -Даниела Димитрова Величкова, ЕГН ..., като председател и Ивелина Наскова Николова, ЕГН ..., като член.
11. Секционна избирателна комисия № 290900011, Великобритания, Лондон - Елена Георгиева Лулчева, ЕГН ..., като председател, Петър Иванов Георгиев, ЕГН ..., като заместник-председател и Виолета Цветанова Александрова, ЕГН ...
, като член.
12. Секционна избирателна комисия № 290900012, Великобритания, Глазгоу - Иван Мирчев Табаков, ЕГН ..., като заместник-председател и Деян Нейчев Дойчев, ЕГН ..., като секретар.
13. Секционна избирателна комисия № 290900013, Великобритания, Дънди - Марияна Бонева Йотова, ЕГН ..., като заместник-председател и Сийка Атанасова Лалова, ЕГН ..., като секретар.
14. Секционна избирателна комисия № 291000014, Гърция, Атина - Рангел Иванов Иванов, ЕГН ..., като председател и Румяна Василева Георгиева, ЕГН ..., като член.
15. Секционна избирателна комисия № 291000015, Гърция, Солун - Пламен Веселинов Апостолов, ЕГН ..., като заместник.-председател и Полина Нанкова Аврамова, ЕГН ..., като секретар.
16. Секционна избирателна комисия № 291100016, Грузия, Тбилиси - Калин Иванов Патронски, ЕГН ..., като председател и Славея Спасова Грънчарова, ЕГН ..., като член.
17. Секционна избирателна комисия № 291200017, Дания, Копенхаген - Мирослава Маринова Гецова, ЕГН ..., като председател и Иван Емилов Гинин, ЕГН ..., като заместник-председател.
18. Секционна избирателна комисия № 291300018, Израел, Тел Авив - Георги Радосветов Бухтев, ЕГН ..., като председател и Надежда Богомилова Димитрова, ЕГН ..., като член.
19. Секционна избирателна комисия № 291400019, Иран, Техеран - Силвия Петрова Кунав, ЕГН ..., като председател и Стела Робертова Иванова, ЕГН ..., като член.
20. Секционна избирателна комисия № 291500020, Ирландия, Дъблин - Миглена Петрова Йорданова, ЕГН ..., като председател и Георги Иванов Арнаудов, ЕГН ..., като член.
21. Секционна избирателна комисия № 291600021, Испания, Мадрид - Миясе Ахмедова Исмаилова, ЕГН ..., като председател и Мая Стоянова Ченкова, ЕГН ..., като заместник-председател.
22. Секционна избирателна комисия № 291600022, Испания, Валенсия - Ани Валентинова Пенева, ЕГН ..., като заместник-председател и Божидара Христова Тодорова, ЕГН ..., като секретар.
23. Секционна избирателна комисия № 291600023, Испания, Аликанте - Стоянка Недкова Стоянова, ЕГН ..., като председател и Ирена Любомирова Карамаждракова, ЕГН ..., като член.
24. Секционна избирателна комисия № 291600024, Испания, Алкала де Енарес - Лариса Анатолиевна Буковская-Баракова, ЕГН ..., като председател и Ихтиана Цветанова Колева, ЕГН ..., като заместник-председател.
25. Секционна избирателна комисия № 291600025, Испания, Бенидорм - Десислава Димитрова Великова, ЕГН ..., като председател и Галя Венкова Иванова, ЕГН ..., като член.
26. Секционна избирателна комисия № 291600026, Испания, Валядолид -Явор Валентинов Христов, ЕГН ..., като заместник-председател и Радка Стоянова Пенева, ЕГН ..., като секретар.
27. Секционна избирателна комисия № 291600027, Испания, Гандия -Явор Валентинов Дойков, ЕГН ..., като председател и Богомил Ангелов Кунов, ЕГН ..., като заместник-председател.
28. Секционна избирателна комисия № 291600028, Испания, Ел Елхидо - Диана Петкова Николаева, ЕГН ..., като председател и Илиян Стаменов Стоянов, ЕГН ..., като член.
29. Секционна избирателна комисия № 291600029, Испания, Енгера -Петър Насков Ангелов, ЕГН ..., като секретар и Румен Недялков Чоранов, ЕГН ..., като член.
30. Секционна избирателна комисия № 291600030, Испания, Кастейон - Деница Венцеславова Вълева, ЕГН ..., като председател и Веселин Ванев Кутов, ЕГН ..., като член.
31. Секционна избирателна комисия № 291600031, Испания, Колядо Вилялба - Цветан Петков Маринов, ЕГН ..., като председател и Таня Атанасова Маринова, ЕГН ..., като заместник-председател.
32. Секционна избирателна комисия № 291600032, Испания, Мостолес - Венцислав Иванов Иванов, ЕГН ..., като председател и Георги Илчев Илиев, ЕГН ..., като заместник-председател.
33. Секционна избирателна комисия № 291600033, Испания, Мурсия - Мирослава Ангелова Филчева, ЕГН ..., като председател и Христо Валериев Васев, ЕГН ..., като член.
34. Секционна избирателна комисия № 291600034, Испания, Олерия - Йордан Валентинов Шопов, ЕГН ..., като председател и Силвия Венкова Великова, ЕГН ..., като член.
35. Секционна избирателна комисия № 291600035, Испания, Палма де Майорка - Борислав Димитров Керчев, ЕГН ..., като заместник-председател и Явор Маринов Минков, ЕГН ..., като секретар.
36. Секционна избирателна комисия № 291600036, Испания, Памплона - Калоян Николаев Дончев, ЕГН ..., като председател и Камен Людмилов Тошев, ЕГН ..., като член.
37. Секционна избирателна комисия № 291600037, Испания, Сарагоса - Борислав Вихренов Илиев, ЕГН ..., като председател и Детелин Тодоров Георгиев, ЕГН ..., като член.
38. Секционна избирателна комисия № 291600038, Испания, Сеговия - Стефан Руменов Стефанов, ЕГН ..., като председател и Симеон Петров Симеонов, ЕГН ..., като заместник-председател.
39. Секционна избирателна комисия № 291600039, Испания, Таррагона - Деница Венкова Василева, ЕГН ..., като председател и Павлина Николаева Колева, ЕГН ..., като член.
40. Секционна избирателна комисия № 291600040, Испания, Тафая - Йоана Пенчева Астарджиева, ЕГН ..., като председател и Павлина Тодорова Йосифова, ЕГН ..., като член.
41. Секционна избирателна комисия № 291600041, Испания, Торревиеха - Искра Огнянова Пенчева, ЕГН ..., като председател и Лина Руменова Ваташка, ЕГН ..., като член.
42. Секционна избирателна комисия № 291600042, Испания, Хатива - Ивайло Любомиров Йосифов, ЕГН ..., като председател и Ирина Сергеева Ропай, ЕГН ..., като член.
43. Секционна избирателна комисия № 291600043, Испания, Хетафе - Ценка Димитрова Кирова, ЕГН ..., като председател и Александър Светославов Иванов, ЕГН ..., като заместник-председател.
44. Секционна избирателна комисия № 291700044, Италия, Рим -Анатоли Красимиров Павлов, ЕГН ..., като заместник-председател и Мариян Николаев Ноев, ЕГН ..., като секретар.
45. Секционна избирателна комисия № 291700045, Италия, Неапол - Венцислав Пламенов Савов, ЕГН ..., като секретар и Венцислав Филев Панайотов, ЕГН ..., като член.
46. Секционна избирателна комисия № 291800046, Канада, Отава - Ивайло Валентинов Маринов, ЕГН ..., като секретар и Иван Красимиров Маринов, ЕГН ..., като член.
47. Секционна избирателна комисия № 291800047, Канада, Торонто - Виктор Светлозаров Бурмов, ЕГН ..., като председател и Дончо Стоянов Дончев, ЕГН ..., като заместник-председател.
48. Секционна избирателна комисия № 291800048, Канада, Монреал - Илко Стоянов Величков, ЕГН ..., като заместник-председател и Иво Любенов Гърков, ЕГН ..., като секретар.
49. Секционна избирателна комисия № 291900049, Катар, Доха -Искрен Димитров Иванов, ЕГН ..., като председател, Мирослав Мирославов Зафиров, ЕГН ..., като член и Калинка Василева Петрова, ЕГН ..., като член.
50. Секционна избирателна комисия № 292000050, Кипър, Никозия - Лилия Пламенова Иванова, ЕГН ..., като заместник-председател и Калоян Стоянов Стоянов, ЕГН ..., като секретар.
51. Секционна избирателна комисия № 292000051, Кипър, Ларнака - Ангел Христов Димитров, ЕГН ..., като председател и Божидар Миленов Бялков, ЕГН ..., като заместник-председател.
52. Секционна избирателна комисия № 292000052, Кипър, Лимасол - Тихомир Огнянов Пенев, ЕГН... като секретар и Цветомир Бойков Стоянов, ЕГН ..., като член.
53. Секционна избирателна комисия № 292000053, Кипър, Пафос - Луиа Атанасова Герова, ЕГН ..., като председател и Николай Пламенов Игнатов, ЕГН ..., като заместник-председател
54. Секционна избирателна комисия № 292000054, Кипър, Полис-Хрисохус - Пламена Пламенова Петкова, ЕГН ..., като заместник-председател и Пламен Радоцветов Бухтев, ЕГН ..., като секретар.
55. Секционна избирателна комисия № 292100055, Китай, Пекин -Даниела Симеонова Русинова, ЕГН ..., като председател и Иво Георгиев Стефанов, ЕГН ..., като член.
56. Секционна избирателна комисия № 292200056, Корея, Сеул -Калоян Ангелов Крумов, ЕГН ..., като председател и Мартин Кирилов Тодоров, ЕГН ..., като член.
57. Секционна избирателна комисия № 292300057, Косово, Прищина - Милена Пламенова Ковачева, ЕГН ..., като председател и Цветелина Любенова Димитрова, ЕГН ..., като член.
58. Секционна избирателна комисия № 292400058, Кувейт, Кувейт - Вилиана Иванова Йовчева, ЕГН ..., като председател и Галина Димитрова Рамчова, ЕГН ..., като член.
59. Секционна избирателна комисия № 292500059, Ливан, Бейрут - Ивайло Филипов Гьошев, ЕГН ..., като председател, Пламен Стоянов Цолов, ЕГН ..., като член и Кремена Георгиева Сярова, ЕГН ..., като член.
60. Секционна избирателна комисия № 292600060, Люксембург, Люксембург - Любомир Павлов Ботев, ЕГН ..., като председател и Теодора Любомирова Стефанова, ЕГН ..., като член.
61. Секционна избирателна комисия № 292700061, Македония, Скопие - Теодора Христова Чобанова, ЕГН ..., като председател, Марияна Димитрова Димитрова, ЕГН ..., като член и Иван Мариянов Тодоров, ЕГН ..., като заместник-председател.
62. Секционна избирателна комисия № 292700062, Македония, Битоля - Николай Димитров Петров, ЕГН ..., като председател и Христо Тодоров Ангелов, ЕГН ..., като заместник-председател.
63. Секционна избирателна комисия № 292800063, Малта, Ла Валета (Сейнт Джулиан) - Анелия Гецова Пасева, ЕГН ..., като председател и Атанас Тодоров Димитров, ЕГН ..., като заместник-председател.
64. Секционна избирателна комисия № 292900064, Мароко, Рабат - Венелин Георгиев Гинчев, ЕГН ..., като председател и Веселка Костадинова Пейчева, ЕГН ..., като член.
65. Секционна избирателна комисия № 293000065, Молдова, Кишинев - Диляна Христова Тилова, ЕГН ..., като заместник-председател и Деница Богомилова Панайотова, ЕГН ..., като секретар.
66. Секционна избирателна комисия № 293000066, Молдова, Вулканещ - Даниела Руменова Илиева, ЕГН ..., като заместник-председател и Боряна Юриева Петрова, ЕГН ..., като секретар.
67. Секционна избирателна комисия № 293000067, Молдова, Кахул - Николай Елисеев Елисеев, ЕГН ..., като председател и Пламена Мирославова Филипова, ЕГН ..., като заместник-председател.
68. Секционна избирателна комисия № 293000068, Молдова, Комрат - Румяна Стефанова Досева, ЕГН ..., като заместник-председател, Росица Симеонова Богданова, ЕГН ..., като секретар и Никола Владимиров Драганов, ЕГН ..., като член.
69. Секционна избирателна комисия № 293000069, Молдова, Тараклия - Илия Йорданов Илиев, ЕГН ..., като председател, Ирина Любомирова Борисова, ЕГН ..., като заместник-председател.
70. Секционна избирателна комисия № 293000070, Молдова, Твардица - Лина Сашева Ранкова, ЕГН ..., като заместник-председател и Дилян Емилов Петров, ЕГН ..., като секретар.
71. Секционна избирателна комисия № 293000071, Молдова, Чадър-Лунга - Тереза Пламенова Димитрова, ЕГН ..., като председател и Христина Тошкова Христова, ЕГН ..., като член.
72. Секционна избирателна комисия № 293100072, Мексико, Мексико - Виолета Димитрова Карамаждракова, ЕГН ..., като председател и Галя Асенова Василева, ЕГН ..., като член.
73. Секционна избирателна комисия № 293200073, Нигерия, Абуджа - Мартин Дочев Тодоров, ЕГН ..., като председател и Снежанка Красимирова Маринова, ЕГН ..., като член.
74. Секционна избирателна комисия № 293300074, Нидерландия, Хага - Тодор Паришков Желев, ЕГН ..., като заместник-председател и Станислав Руменов Радев, ЕГН ..., като секретар.
75. Секционна избирателна комисия № 293400075, Нова Зеландия, Оклънд - Георги Василев Калчев, ЕГН ..., като председател и Любослав Стефчов Михов, ЕГН ..., като член.
76. Секционна избирателна комисия № 293500076, Норвегия, Осло - Светла Дамянова Славова, ЕГН ..., като председател и Виктория Валентинова Братанова, ЕГН ..., като член.
77. Секционна избирателна комисия № 293600077, ОАЕ, Дубай -Павлин Красимиров Петков, ЕГН ..., като председател и Денислава Емилова Енчева, ЕГН ..., като член.
78. Секционна избирателна комисия № 293700078, Полша, Варшава - Пламена Светославова Дамянова, ЕГН ..., като председател и Свилен Димитров Рачев, ЕГН ..., като член.
79. Секционна избирателна комисия № 293800079, Португалия, Лисабон - Снежана Йовчева Стоянова, ЕГН ..., като председател и Владимир Василев Лазов, ЕГН ..., като заместник-председател.
80. Секционна избирателна комисия № 293900080, Румъния, Букурещ - Боряна Яворова Седефова, ЕГН ..., като заместник-председател и Венелин Светославов Русев, ЕГН ..., като секретар.
81. Секционна избирателна комисия № 294000081, Русия, Москва - Дияна Михайлова Токарева, ЕГН ..., като председател и Александър Евгениев Кръстев, ЕГН ..., като член.
82. Секционна избирателна комисия № 294000082, Русия, Санкт Петербург - Иван Великов Нанев, ЕГН ..., като председател и Ангел Минчев Иванов, ЕГН ..., като член.
83. Секционна избирателна комисия № 294100083, САЩ, Вашингтон - Желязко Георгиев Пишманов, ЕГН ..., като председател и Венцислав Будьониев Петров, ЕГН ..., като член.
84. Секционна избирателна комисия № 294100084, САЩ, Лос Анжелис - Динко Георгиев Янев, ЕГН ..., като председател и Захари Захариев Бисеров, ЕГН ..., като член.
85. Секционна избирателна комисия № 294100085, САЩ, Ню Йорк - Диана Гервасова Димитрова, ЕГН ..., като заместник-председател и Георги Севдалинов Неделчев, ЕГН ..., като секретар. 86. Секционна избирателна комисия № 294100086, САЩ, Чикаго - Илиян Василев Кирилов, ЕГН ..., като председател и Любомира Емилова Маркова, ЕГН ..., като заместник-председател.
87. Секционна избирателна комисия № 294100087, САЩ, Атланта - Наталия Кунева Найденова, ЕГН ..., като заместник-председател и Надежда Александрова Драгиева, ЕГН ..., като секретар.
88. Секционна избирателна комисия № 294100088, САЩ, Атлантик Сити - Еличка Кирилова Уорд, ЕГН ..., като секретар и Румяна Йорданова Рачева, ЕГН ..., като член.
89. Секционна избирателна комисия № 294100089, САЩ, Бостън -Илиян Стефанов Евтимов, ЕГН ..., като председател и Цветана Маркова Тодорова, ЕГН ..., като заместник-председател.
90. Секционна избирателна комисия № 294100090, САЩ, Брумол - Филаделфия - Продан Хараламбиев Проданов, ЕГН ..., като председател и Маргарита Желязкова Боснева, ЕГН ..., като заместник-председател.
91. Секционна избирателна комисия № 294100091, САЩ, Дес Плейнс - Петър Иванов Петров, ЕГН ..., като заместник-председател, Мирослав Ангелов Ангелов, ЕГН ..., като секретар и Елена Любенова Спасова, ЕГН ..., като член.
92. Секционна избирателна комисия № 294100092, САЩ, Детройт - Васил Николов Цветков, ЕГН ..., като заместник-председател и Стефка Илиева Балтова, ЕГН ..., като секретар.
93. Секционна избирателна комисия № 294100083, САЩ, Лас Вегас - Живко Георгиев Каменов, ЕГН ..., като председател и Надя Пламенова Иванова, ЕГН ..., като член.
94. Секционна избирателна комисия № 294100094, САЩ, Орландо - Петър Йорданов Барански, ЕГН ..., като заместник-председател и Кръстина Борисова Галова, ЕГН ..., като секретар.
95. Секционна избирателна комисия № 294100095, САЩ, Сейнт Питърсбърг - Яница Живкова Пейчева, ЕГН ..., като секретар и Георги Славчев Трайков, ЕГН ..., като член.
96. Секционна избирателна комисия № 294100096, САЩ, Форд Лодърдейл, Помпано бийч - Лора Трайчева Трайкова, ЕГН ..., като председател и Роберт Венциславов Новев, ЕГН ..., като член.
97. Секционна избирателна комисия № 294200097, Сирия, Дамаск -
98. Секционна избирателна комисия № 294300098, Словакия, Братислава - Оля Георгиева Сърбева, ЕГН ..., като председател и Петя Велиславова Георгиева, ЕГН ..., като член.
99. Секционна избирателна комисия № 294400099, Словения, Любляна - Христо Йорданов Шопов, ЕГН ..., като председател и Маргарита Стоянова Стоянова, ЕГН ..., като член.
100. Секционна избирателна комисия № 294500100, Сърбия, Белград - Силвия Богомилова Иванова, ЕГН ..., като заместник-председател и Иван Денчев Иванов, ЕГН ..., като секретар.
101. Секционна избирателна комисия № 294600101, Тунис, Тунис - Борис Димитров Ангелов, ЕГН ..., като председател, Николай Василев Лазаров, ЕГН ..., като член и Зорница Мониева Тодорова, ЕГН ..., като член.
102. Секционна избирателна комисия № 294700102, Турция, Анкара - Станислав Митев Станчев, ЕГН ..., като председател и Цветана Цолова Петрова, ЕГН ..., като заместник-председател.
103. Секционна избирателна комисия № 294700103, Турция, Истанбул - Генерално консулство - Валерия Василева Тошева, ЕГН ..., като секретар, Димитър Димитров Мавродиев, ЕГН ..., като заместник-председател, Харалампи Иванов Даскалов, ЕГН ..., като член и Надежда Иванова Цветкова, ЕГН ..., като член.
104. Секционна избирателна комисия № 294700104, Турция, Истанбул - община Авджълар, кв. „Централен" - Красимира Георгиева Стойчева, ЕГН ..., като председател, Олег Георгиев Стойнов, ЕГН ..., като секретар, Николай Иванов Петров, ЕГН ..., като член и Алексей Стоименов Стаменов, ЕГН ..., като член.
105. Секционна избирателна комисия № 294700105, Турция, Истанбул - община Газиосманпаша, кв. Саръгьол - Раджина Георгиева Катрачева, ЕГН ..., като секретар, Петър Петров Матеин, ЕГН ..., като член и Ботьо Джонов Ангелов, ЕГН ..., като член, Владя Димитрова Димитрова, ЕГН ..., като член и Христо Георгиев Гочев, ЕГН ..., като член.
106. Секционна избирателна комисия № 294700106, Турция, Одрин - Цветелина Бориславова Маркова, ЕГН ..., като секретар, Катя Димитрова Матеева, ЕГН ..., като член и Хикнет Аптулах Махмут, ЕГН ..., като председател.
107. Секционна избирателна комисия № 294700107, Турция, Анталия - Любомир Любомиров Грозданов, ЕГН ..., като председател и Иван Методиев Димитров, ЕГН ..., като член.
108. Секционна избирателна комисия № 294700108, Турция, Бабаески - Николай Панайотов Околийски, ЕГН ..., като заместник-председател, Елена Стоянова Иванова, ЕГН ..., като секретар и Алтър Рамадан Али, ЕГН ..., като член.
109. Секционна избирателна комисия № 294700109, Турция, Бурса - община Йълдъръм - Ивайло Иванов Христов, ЕГН ..., като председател, Коста Михайлов Костов, ЕГН ..., като заместник-председател, Панто Ценов Пантов, ЕГН ..., като член, Владимир Николаев Палазов, ЕГН ..., като член и Мария Дикова Драганичка, ЕГН ..., като член.
110. Секционна избирателна комисия № 294700110, Турция, Бурса - община Османгази - Виолетка Недева Александрова, ЕГН ..., като заместник-председател, Венециела Василева Миринска, ЕГН ..., като секретар, Мариана Йорданова Петрова, ЕГН ..., като член, Ирена Василева Димитрова, ЕГН ..., като член и Георги Георгиев Стоянов, ЕГН ..., като член.
111. Секционна избирателна комисия № 294700111, Турция, Бурса - община Нилюфер - Михаил Самуяилов Ефтимов, ЕГН ..., като председател, Зафир Благоев Пендичев, ЕГН ..., като секретар Светослав Викторов Вецев, ЕГН ..., като член и Лъчезар Огнянов Стефанов, ЕГН ..., като член.
112. Секционна избирателна комисия № 294700112, Турция, Буюккаръщъран - Божидар Любомиров Стоилов, ЕГН ..., като председател, Валентина Бориславова Зогинова, ЕГН ..., като член и Севда Юлиянова Младенова, ЕГН ..., като член.
113. Секционна избирателна комисия № 294700113, Турция, Гебзе - Янко Атанасов Тасев, ЕГН ..., като председател, Дарина Василева Трайкова, ЕГН ..., като заместник-председател, Владислав Василев Хасъмски, ЕГН ..., като член, Елена Иванова Бръмбарова, ЕГН ..., като член и Вероника Кирилова Савова, ЕГН ..., като член.
114. Секционна избирателна комисия № 294700114, Турция, Гебзе - Димитър Викпоров Трендафилов, ЕГН ..., като заместник.-председател, Радка Минева Петрова, ЕГН ..., като секретар, Станимир Андреанов Андреев, ЕГН ..., като член, Тодор Миланов Николов, ЕГН ..., като член и Борислав Тодоров Борисов, ЕГН ..., като член.
115. Секционна избирателна комисия № 294700115, Турция, Ескишехир - Оля Огнянова Тонева, ЕГН ..., като председател и Атанас Гълев Коларов, ЕГН ..., като член.
116. Секционна избирателна комисия № 294700116, Турция, Измир - община Буджа - Диана Минчева Филипова, ЕГН ..., като председател, Румен Любомиров Симов, ЕГН ..., като заместник-председател, Пламен Петков Павлов, ЕГН ..., като член и Неда Христова Терзиева, ЕГН ..., като член.
117. Секционна избирателна комисия № 294700117, Турция, Измир - община Сарнъч - Димитър Георгиев Танев, ЕГН ..., като председател, Кирил Спасов Танчев, ЕГН ..., като заместник-председател, Марио Розалинов Пунчев, ЕГН ..., като секретар, Николай Цачев Цачев, ЕГН ..., като член и Кристиян Красимиров Алексиев, ЕГН ..., като член.
118. Секционна избирателна комисия № 294700118, Турция, Измир - община Сарнъч - Огнян Петков Митов, ЕГН ..., като председател, Рашко Луков Романов, ЕГН ..., като член, Румяна Пенкова Дойчинова, ЕГН ..., като член, Йовка Димитрова Кръстанова, ЕГН ..., като член и Огнян Тошков Иванов, ЕГН ..., като член.
119. Секционна избирателна комисия № 294700119, Турция, Измир - община Сарнъч - Ивайло Елков Цеков, ЕГН ..., като заместник-председател, Светла Георгиева Велкова, ЕГН ..., като секретар, Надежда Григорова Богданова, ЕГН ..., като член и Нора Тодорова Господинова, ЕГН ..., като член.
120. Секционна избирателна комисия № 294700120, Турция, Измир - община Мендерес - Красимир Минчев Кънев, ЕГН ..., като секретар, Камелия Георгиева Иванчева, ЕГН ..., като член, Христо Драганов Томов, ЕГН ..., като член и Сергей Ганчев Ангелов, ЕГН ..., като член.
121. Секционна избирателна комисия № 294700121, Турция, Измир - община Борнова - Калина Петрова Балабанова, ЕГН ..., като председател, Милена Славова Ботева, ЕГН ..., като заместник-председател, Велизар Тошков Тошев, ЕГН ..., като секретар и Ивайло Бориславов Бабалев, ЕГН ..., като член.
122. Секционна избирателна комисия № 294700122, Турция, Измир - община Борнова - Милчо Николов Веселинов, ЕГН ..., като заместник-председател, Илия Руменов Шипков, ЕГН ..., като секретар, Тодор Петков Тодоров, ЕГН ..., като член, Александър Киров Бояджийски, ЕГН ..., като член и Андрей Василев Чолаков, ЕГН ..., като член.
123. Секционна избирателна комисия № 294700123, Турция, Измит - Румяна Дойчева Велкова, ЕГН ..., като секретар и Петър Димитров Николов, ЕГН ..., като член.
124. Секционна избирателна комисия № 294700124, Турция, Капаклъ - Димитър Асенов Хайтов, ЕГН ..., като председател, Светослав Петров Мартинов, ЕГН ..., като член и Николай Щилянов Мартинов, ЕГН ... като секретар.
125. Секционна избирателна комисия № 294700125, Турция, Кьорфез - Галина Атанасова Георгиева, ЕГН ..., като председател, Красимир Петров Славов, ЕГН ..., като секретар и Росица Георгиева Калоянова, ЕГН ..., като член.
126. Секционна избирателна комисия № 294700126, Турция, Кълкларели - Радостина Симеонова Бонева, ЕГН ..., като заместник-председател, Блажка Кръстева Величкова, ЕГН ..., като секретар, и Николай Бисеров Симеонов, ЕГН ..., като член.
127. Секционна избирателна комисия № 294700127, Турция, Люлебургаз - Илина Божидарова Генчева, ЕГН ..., като председател, Марийка Атанасова Димитрова, ЕГН ..., като заместник-председател, Симеон Драгомиров Симеонов, ЕГН ..., като член и Юлко Алиева Халикова, ЕГН ..., като член.
128. Секционна избирателна комисия № 294700128, Турция, Маниса - Катя Петрова Божилова, ЕГН ..., като председател и Ботьо Генчев Ботев, ЕГН ..., като заместник-председател.
129. Секционна избирателна комисия № 294700129, Турция, Муратлъ - Димитър Кирилов Конов, ЕГН ..., като председател, Невин Мехмед Юсеин, ЕГН ..., като заместник-председател и Даниела Сашева Аврамова, ЕГН ..., като член.
130. Секционна избирателна комисия № 294700130, Турция, Сарай - Росица Пенева Йотова, ЕГН ..., като председател, Стоян Драгомиров Симеонов, ЕГН ..., като заместник-председател и Юмер Мустафа Молла, ЕГН ..., като член.
131. Секционна избирателна комисия № 294700131, Турция, Сердиван - Надя Величкова Валянова, ЕГН ..., като председател и Мартин Антонов Илиев, ЕГН ..., като член.
132. Секционна избирателна комисия № 294700132, Турция, Текирдаа - Шабан Ахмед Юсеин, ЕГН ..., като председател, Ростислав Юлиянов Василев, ЕГН ..., като секретар и Магдалена Чанкова Бонева, ЕГН ..., като член.
133. Секционна избирателна комисия № 294700133, Турция, Чайърова - Марина Николова Стефанова, ЕГН ..., като председател и Гергина Маринова Господинова, ЕГН ..., като член.
134. Секционна избирателна комисия № 294700134, Турция, Черкезкьой - Александър Димитров Йонов, ЕГН ..., като председател, Боряна Руменова Тодорова, ЕГН ..., като член и Шюкрю Междит Али, ЕГН ..., като член.
135. Секционна избирателна комисия № 294700135, Турция, Чорлу - кв. Казимие - Димитър Стефанов Славов, ЕГН ..., като председател, Иван Методиев Методиев, ЕГН ..., като заместник-председател, Емил Димитров Димитров, ЕГН ..., като член и Ирина Мартинова Антонова, ЕГН ..., като член.
136. Секционна избирателна комисия № 294700136, Турция, Чорлу - кв. Хавузлар - Савина Костова Драганова, ЕГН ..., като председател, Виктория Йорданова Иванова, ЕГН ..., като заместник-председател, Михаил Михайлов Дервенски, ЕГН ..., като секретар, Албена Ангелова Кръстева, ЕГН ..., като член и Ремзие Расим Акиф, ЕГН ..., като член.
137. Секционна избирателна комисия № 294700137, Турция, Чорлу - кв. Йешилтепе - Соня Върбанова Илиева, ЕГН ..., като председател, Евелина Василева Петрова, ЕГН ..., като заместник-председател, Дафинка Георгиева Нешева, ЕГН ..., като член, Янка Христова Веселинова, ЕГН ..., като член и Севдалин Радев Стефанов, ЕГН ..., като член и вместо тях назначава.
138. Секционна избирателна комисия № 294700138, Турция, Чорлу - кв. Йешилтепе - Мария Юлиянова Баракова, ЕГН ..., като заместник-председател, Диана Галенова Иванова, ЕГН ..., като секретар, Петра Валентинова Великова, ЕГН ..., като член, Юлия Стоянова Матеина, ЕГН ..., като член и Юмгюлсюм Закир Ахмед, ЕГН ..., като член.
139. Секционна избирателна комисия № 294700139, Турция, Чорлу - кв. Шейхсинан - Пламен Георгиев Вражилов, ЕГН ..., като секретар, Йоана Христова Вълева, ЕГН ..., като член, Румяна Братоева Вълкова, ЕГН ..., като член и Нурен Билян Ахмед, ЕГН ..., като член.
140. Секционна избирателна комисия № 294700140, Турция, Чорлу - кв. Шейхсинан - Георги Николов Чичев, ЕГН ..., като председател, Денислава Пламенова Василева, ЕГН ..., като заместник-председател, Румяна Любенова Борисова, ЕГН ..., като секретар, Диляна Лъчезарова Николаева, ЕГН ..., като член и Ибрахим Осман Джебеджи, ЕГН ..., като член.
141. Секционна избирателна комисия № 294700141, Турция, Ялова - община Газиосманпаша - Димитър Николаев Домузов, ЕГН ..., като председател, Аделина Цветанова Митева, ЕГН ..., като заместник-председател, Георги Петров Шарков, ЕГН ..., като член и Георги Стоянов Илиев, ЕГН ..., като член.
142. Секционна избирателна комисия № 294700142, Турция, Ялова - община Газиосманпаша - Славка Симеонова Шишкова, ЕГН ..., като заместник-председател, Елица Маринова Иванова, ЕГН ..., като секретар, Илко Маринов Нинов, ЕГН ..., като член и Емил Георгиев Трендафилов, ЕГН ..., като член.
143. Секционна избирателна комисия № 294800143, Украйна, Киев - Богомил Ценов Молов, ЕГН ..., като председател, Тони Георгиев Софрониев, ЕГН ..., като член, и Веселин Йорданов Узунов, ЕГН ..., като член.
144. Секционна избирателна комисия № 294800144, Украйна, Одеса - Любомир Богданов Николаев, ЕГН ..., като председател и Александър Венев Александров, ЕГН ..., като член.
145. Секционна избирателна комисия № 294900145, Унгария, Будапеща - Мартина Борисова Абрашева, ЕГН ..., като председател и Хари Пламенов Таинов, ЕГН ..., като член.
146. Секционна избирателна комисия № 295000146, ФР Германия, Берлин - Николай Атанасов Атанасов, ЕГН ..., като председател и Недялка Христова Станкова, ЕГН ..., като заместник-председател.
147. Секционна избирателна комисия № 295000147, ФР Германия, Бон - Росен Георгиев Асенов, ЕГН ..., като заместник-председател и Николай Петров Стоянов, ЕГН ..., като секретар.
148. Секционна избирателна комисия № 295000147, ФР Германия, Мюнхен - Цветомир Веселинов Вълчев, ЕГН ..., като секретар и Христина Христова Йотова, ЕГН ..., като член.
149. Секционна избирателна комисия № 295100149, Финландия, Хелзинки - Румен Василев Кастелов, ЕГН ..., като председател и Виктория Божидарова Илиева, ЕГН ..., като член.
150. Секционна избирателна комисия № 295200150, Франция, Париж - Марина Иванова Василева, ЕГН ..., като секретар и Мая Николаева Катранджиева, ЕГН ..., като член.
151. Секционна избирателна комисия № 295200151, Франция, Страсбург - Иван Йорданов Наумов, ЕГН ..., като секретар и Христо Христославов Загорчев, ЕГН ..., като член.
152. Секционна избирателна комисия № 295200152, Франция, Лион - Йордан Радев Метев, ЕГН ..., като заместник-председател и Владислав Георгиев Чакъров, ЕГН ..., като секретар.
153. Секционна избирателна комисия № 295200153, Франция, Тулуза - Талка Левчева Акова, ЕГН ..., като заместник-председател и Павлин Александров Атанасов, ЕГН ..., като секретар.
154. Секционна избирателна комисия № 295300154, Хърватия, Загреб - Пенка Хубчева Стоянова, ЕГН ..., като председател и Светослав Петров Цеков, ЕГН ..., като член.
155. Секционна избирателна комисия № 295400155, Чешка република, Прага - Николай Димитров Събев, ЕГН ..., като председател и Любен Иванов Леков, ЕГН ..., като заместник-председател.
156. Секционна избирателна комисия № 295500156, Швейцария, Берн - Любомир Петров Кабаков, ЕГН ..., като заместник-председател и Александър Кирилов Зарев, ЕГН ..., като секретар.
157. Секционна избирателна комисия № 295500157, Швейцария, Цюрих - Николай Радков Георгиев, ЕГН ..., като заместник-председател, Галина Ценкова Митова, ЕГН ..., като секретар и Геновева Георгиева Ненова, ЕГН ..., като член.
158. Секционна избирателна комисия № 295500158, Швейцария, Женева - Радко Константинов Кръстанов, ЕГН ..., като заместник-председател и Величка Димитрова Котева, ЕГН ..., като секретар и Володя Митков Божков, ЕГН ..., като член.
159. Секционна избирателна комисия № 295600159, Швеция, Стокхолм - Виолета Златкова Борисова, ЕГН ..., като председател и Иван Стефанов Ангелов, ЕГН ..., като член.
160. Секционна избирателна комисия № 295700160, Република Южна Африка, Претория - Вероника Руменова Петрова, ЕГН ..., като председател и Виолета Йорданова Гинова, ЕГН ..., като член.
161. Секционна избирателна комисия № 295800161, Япония, Токио - Ганка Георгиева Иванова, ЕГН ..., като председател и Елена Красимирова Даскалова, ЕГН ..., като член.

ІІ. НАЗНАЧАВА в съставите на СИК извън страната лицата, предложени от МВнР, ПП „ГЕРБ", ПП „АТАКА" и ПП „ДПС", и УТВЪРЖДАВА съставите на СИК извън страната, както следва:

1. Секционна избирателна комисия № 290100001, Австралия, Канбера - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дончо Илиев Миленов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Димитрова Заркова
СЕКРЕТАР: Ирена Тодорова Иванова
ЧЛЕНОВЕ:
Пламен Бончев Чуканов
Елена Георгиева Стефанова

2. Секционна избирателна комисия № 290200002 - Австрия, Виена - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Денислава Илиева Петрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомира Владимирова Каралеева
СЕКРЕТАР: Диана Кирилова Ковачева
ЧЛЕНОВЕ:
Милен Иванов Димитров
Диана Олегова Попова

3. Секционна избирателна комисия № 290300003, Албания, Тирана - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гентиян Хаджи Пируши
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Алинов Михайлов
СЕКРЕТАР: Цветелина Василева Чотова
ЧЛЕНОВЕ:
Марсида Хисени
Ваня Илиева Найденова

4. Секционна избирателна комисия № 290400004, Алжир, Алжир - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лидия Мириянова Маркова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Добринка Николова Спасова
СЕКРЕТАР: Лазар Райков Йотов
ЧЛЕНОВЕ:
Радослава Ангелова Търпанова
Хазел Хасан Ахлуш

5. Секционна избирателна комисия № 290500005, Аржентина, Буенос Айрес - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стела Стоянова Алексиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Димитрова Стоянова
СЕКРЕТАР: Полина Светославова Златарева
ЧЛЕНОВЕ:
Адриана Луиза Ганчева
Катя Георгиева Сдашникова

6. Секционна избирателна комисия № 290600006, Афганистан, Кабул - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ралица Юриева Папазова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Цветанова Китева
СЕКРЕТАР: Владимир Димитров Върбанов
ЧЛЕНОВЕ:
Веселка Анкова Младенова
Надежда Бориславова Делибеева-Николова

7. Секционна избирателна комисия № 290600007, Афганистан, Кандахар - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ненчо Велков Ненчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Василев Тодоров
СЕКРЕТАР: Илия Георгиев Налбантов
ЧЛЕНОВЕ:
Игор Димитров Игнатов
Петър Веселинов Луканов

8. Секционна избирателна комисия № 290700008, Белгия, Брюксел - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Руслан Василев Стоянов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Милотинова Байчева
СЕКРЕТАР: Таня Стефанова Димитрова
ЧЛЕНОВЕ:
Ваня Христова Маринова
Едуард Томов Асенов

9. Секционна избирателна комисия № 290700009, Белгия, Гент - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Красимиров Асенов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павел Танев Страхилов
СЕКРЕТАР: Джевдет Азис Сали
ЧЛЕНОВЕ:
Десислава Дончева Иванова
Виолета Станчева Русева

10. Секционна избирателна комисия № 290800010, Босна и Херцеговина, Сараево - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Георгиев Стратиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Асенов Петров
СЕКРЕТАР: Сашка Петрова Гелева
ЧЛЕНОВЕ:
Венцислав Дончев Стоянов
Виолин Цанков Марков

11. Секционна избирателна комисия № 290900011, Великобритания, Лондон - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Христова Христова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Светославов Славчев
СЕКРЕТАР: Владимир Ивов Никифоров
ЧЛЕНОВЕ:
Нина Михайлова Месалска
Жанет Емилова Грозева
Боряна Илиева Стойнова
Николай Николаев Зашев

12. Секционна избирателна комисия № 290900012, Великобритания, Глазгоу - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Венелинова Иванова-Козлева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Борисов Кръстев
СЕКРЕТАР: Мартин Димитров Димитров
ЧЛЕНОВЕ:
Радослав Пламенов Пенчев
Павел Станиславов Боев

13. Секционна избирателна комисия № 290900013, Великобритания, Дънди - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венелин Александров Ганков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Внелинов Паунов
СЕКРЕТАР: Анна Антонова Димитрова
ЧЛЕНОВЕ:
Ася Людмилова Иванова
Николай Желев Желев

14. Секционна избирателна комисия № 291000014, Гърция, Атина - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Георгиев Димов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нешка Петкова Даскалова
СЕКРЕТАР: Мариана Милкова Петрова
ЧЛЕНОВЕ:
Димитър Василев Узунов
Благородна Стоянова Филевска

15. Секционна избирателна комисия № 291000015, Гърция, Солун - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Соня Русимова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Огнянова Миленова
СЕКРЕТАР: Мария Богомилова Спасова
ЧЛЕНОВЕ:
Пантелей Мирчев Спасов
Радослава Велизарова Кафеджийска

16. Секционна избирателна комисия № 291100016, Грузия, Тбилиси - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антон Дечков Йорданов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Неделчева Дебенова
СЕКРЕТАР: Дорина Проданова Балева
ЧЛЕНОВЕ:
Елизавета Добренова Пхакадзе
Анелия Иванова Вакарелова

17. Секционна избирателна комисия № 291200017, Дания, Копенхаген - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоханес Рупен Крикорян
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Спасовска Жоевска
СЕКРЕТАР: Надя Иванова Белчева
ЧЛЕНОВЕ:
Фикрет Юмеросман Мюмюн
Васко Любенов Тошев

18. Секционна избирателна комисия № 291300018, Израел, Тел Авив - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рина Леон Бакалов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Рафаелова Биджеранова-Недялкова
СЕКРЕТАР: Милка Танкова Петрова
ЧЛЕНОВЕ:
Антония Тенкова Начева
Димитър Филипов Серафимов

19. Секционна избирателна комисия № 291400019, Иран, Техеран - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Койчева Железчева-Иванова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Цветанов Кунчев
СЕКРЕТАР: Чавдар Христов Стоянов
ЧЛЕНОВЕ:
Цветелина Асенова Ангелова
Веска Ненкова Стоянова

20. Секционна избирателна комисия № 291500020, Ирландия, Дъблин - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Янков Янков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Христов Генчев
СЕКРЕТАР: Венцислава Милкова Любенова
ЧЛЕНОВЕ:
Росен Стоянов Стоичков
Борислав Георгиев Найденов

21. Секционна избирателна комисия № 291600021, Испания, Мадрид - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фронка Младенова Милешкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Пламенова Петрова
СЕКРЕТАР: Мина Василева Попова
ЧЛЕНОВЕ:
Нели Николова Симеонова
Ангелина Георгиева Велевска

22. Секционна избирателна комисия № 291600022, Испания, Валенсия - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Борисов Яналиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Николаева Стоянова
СЕКРЕТАР: Нина Руменова Любенова
ЧЛЕНОВЕ:
Славка Димитрова Славчева
Росица Георгиева Станимирова

23. Секционна избирателна комисия № 291600023, Испания, Аликанте - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янка Иванова Атанасова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евтим Илиев Станков
СЕКРЕТАР: Стефка Петкова Манчева
ЧЛЕНОВЕ:
Цветелина Красимирова Кръстева
Нешо Петров Нешев

24. Секционна избирателна комисия № 291600024, Испания, Алкала де Енарес - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Христова Иванова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Руменов Иванов
СЕКРЕТАР: Мирослав Благоев Асенов
ЧЛЕНОВЕ:
Милен Георгиев Митев
Деана Иванова Маринова-Вълкова

25. Секционна избирателна комисия № 291600025, Испания, Бенидорм - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариан Апостолов Уливеров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сашка Георгиева Асенова
СЕКРЕТАР: Ваня Димитрова Иванова
ЧЛЕНОВЕ:
Неделчо Николаев Увалиев
Росица Димитрова Чавдарова

26. Секционна избирателна комисия № 291600026, Испания, Валядолид - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Сандова Стойнова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Дончева Станева
СЕКРЕТАР: Георги Маринов Ангелов
ЧЛЕНОВЕ:
Здравка Колева Куртева
Раймонд Николов Сапарев

27. Секционна избирателна комисия № 291600027, Испания, Гандия - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Русева Драганова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Адриан Кисьов Бориславов
СЕКРЕТАР: Весела Тодорова Чепарова
ЧЛЕНОВЕ:
Корнелия Драганова Стойкова
Христо Стефанов Стайков

28. Секционна избирателна комисия № 291600028, Испания, Ел Елхидо - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Невена Милчева Спасова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Русев Русев
СЕКРЕТАР: Гергана Димитрова Атанасова
ЧЛЕНОВЕ:
Станка Кунчева Казийска
Запрян Ламбрев Атанасов

29. Секционна избирателна комисия № 291600029, Испания, Енгера - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христилиана Маринова Колева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Стоянов Хаджиев
СЕКРЕТАР: Руси Марианов Драганов
ЧЛЕНОВЕ:
Мария Нанкова Добрева
Силвия Веселинова Маринова

30. Секционна избирателна комисия № 291600030, Испания, Кастейон - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Богомил Георгиев Чонов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Христова Младенчева
СЕКРЕТАР: Валя Благоева Тачева
ЧЛЕНОВЕ:
Николай Радославов Китов
Йорданка Минчева Данова-Кирякова

31. Секционна избирателна комисия № 291600031, Испания, Колядо Вилялба - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Величка Василева Дончева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Григор Иванов Григоров
СЕКРЕТАР: Мариана Димитрова Пенкова
ЧЛЕНОВЕ:
Ваня Георгиева Иванова
Мария Драгомирова Арсовска

32. Секционна избирателна комисия № 291600032, Испания, Мостолес - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галя Василева Койчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Биляна Костадинова Притропова
СЕКРЕТАР: Каролина Минчева Георгиева
ЧЛЕНОВЕ:
Христо Неделчев Дянков
Роберто Димитров Димитров

33. Секционна избирателна комисия № 291600033, Испания, Мурсия - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Траяна Димитрова Сарова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Здравков Здравков
СЕКРЕТАР: Самуил Симеонов Тодоров
ЧЛЕНОВЕ:
Лидия Ненкова Ненкова
Румянка Маринова Славчева

34. Секционна избирателна комисия № 291600034, Испания, Олерия - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Иванова Делевска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Славчев Станимиров
СЕКРЕТАР: Емил Кирилов Йорданов
ЧЛЕНОВЕ:
Красимира Ивайлова Чалова
Атанас Младенов Огнянов

35. Секционна избирателна комисия № 291600035, Испания, Палма де Майорка - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тензиле Закифова Юмерова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлин Христов Томов
СЕКРЕТАР: Пламен Иванов Пенчев
ЧЛЕНОВЕ:
Десислава Павлинова Петрова
Иван Василев Кочев

36. Секционна избирателна комисия № 291600036, Испания, Памплона - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Кирилов Смиленов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Банков Хаджиев
СЕКРЕТАР: Цанко Смилянов Хаджиев
ЧЛЕНОВЕ:
Васил Костадинов Симидчиев
Васил Федев Павлов

37. Секционна избирателна комисия № 291600037, Испания, Сарагоса - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Георгиев Балев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радка Николова Младенова
СЕКРЕТАР: Лилия Иванова Димитрова
ЧЛЕНОВЕ:`
Христо Иванов Бичев
Димитър Панов Райновски

38. Секционна избирателна комисия № 291600038, Испания, Сеговия - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милка Владимирова Атанасова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цонка Красимирова Илиева
СЕКРЕТАР: Шибил Якимов Ланков
ЧЛЕНОВЕ:
Дарина Тодорова Дечева
Георги Рачев Георгиев

39. Секционна избирателна комисия № 291600039, Испания, Таррагона - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елка Михова Димова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Славеева Търкаланова
СЕКРЕТАР: Стефка Георгиева Каралеева
ЧЛЕНОВЕ:
Тани Антонов Минков
Илиана Тодорова Илиева-Дъбова

40. Секционна избирателна комисия № 291600040, Испания, Тафая - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Иванов Панчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Шукри Лютвиев Лютвиев
СЕКРЕТАР: Златко Емилов Юзекчиев
ЧЛЕНОВЕ:
Силвана Георгиева Начева
Ахмед Исмаилов Демиров

41. Секционна избирателна комисия № 291600041, Испания, Торревиеха - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселин Николов Ангелов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлин Николов Стойков
СЕКРЕТАР: Антон Станков Антонов
ЧЛЕНОВЕ:
Мариела Красимирова Иванова
Георги Димитров Горянов

42. Секционна избирателна комисия № 291600042, Испания, Хатива - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодора Илинова Илинова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Ненков Петков
СЕКРЕТАР: Златка Георгиева Христова
ЧЛЕНОВЕ:
Тихомир Любчев Стефанов
Ваня Атанасова Пенчева

43. Секционна избирателна комисия № 291600043, Испания, Хетафе - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Владимирова Ганева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Василева Велева
СЕКРЕТАР: Радослав Мирчев Жаблянов
ЧЛЕНОВЕ:
Върбан Христов Чаков
Нели Христова Кочева

44. Секционна избирателна комисия № 291700044, Италия, Рим - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ермелина Пейчева Пейчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борис Василев Кацамунски
СЕКРЕТАР: Даниела Атанасова Василева
ЧЛЕНОВЕ:
Иван Ириев Кондов
Атанас Йорданов Стоев

45. Секционна избирателна комисия № 291700045, Италия, Неапол - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Бориславов Руфев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лиляна Славейкова Биволарска
СЕКРЕТАР: Дора Йорданова Ничева
ЧЛЕНОВЕ:
Веселин Велинов Венев
Галина Тихомирова Тодорова

46. Секционна избирателна комисия № 291800046, Канада, Отава - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариета Цветкова Микова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Иванова Атанасова
СЕКРЕТАР: Йоана Димитрова Манолова
ЧЛЕНОВЕ:
Станислава Иванова Стойнева
Антония Тодорова Панделиева

47. Секционна избирателна комисия № 291800047, Канада, Торонто - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Маринова Чифчибашиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Стефанова Попова
СЕКРЕТАР: Камен Валентинов Диков
ЧЛЕНОВЕ:
Розмари Константин Де Мео
Николай Георгиев Паскалев

48. Секционна избирателна комисия № 291800048, Канада, Монреал - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Николаева Андонова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлозар Бойков Великов
СЕКРЕТАР: Моника Петрова Вълева-Петрова
ЧЛЕНОВЕ:
Борис Кирилов Арнаутски
Ива Хубенова Беличка

49. Секционна избирателна комисия № 291900049, Катар, Доха - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Симона Димитрова Петкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надежда Имре Такач-Христова
СЕКРЕТАР: Александър Петров Каменаров
ЧЛЕНОВЕ:
Илиян Атанасов Ночев
Екатерина Иванова Лесова

50. Секционна избирателна комисия № 292000050, Кипър, Никозия - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петранка Петкова Батанова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослав Петров Господинов
СЕКРЕТАР: Светла Великова Желязкова
ЧЛЕНОВЕ:
Жанета Филипова Близнакова
Слава Калинова Павлова

51. Секционна избирателна комисия № 292000051, Кипър, Ларнака - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Руменов Здравков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослав Колев Георгиев
СЕКРЕТАР: Нона Василева Флориди
ЧЛЕНОВЕ:
Милка Цветанова Николова
Елеонора Любомирова Ангелова

52. Секционна избирателна комисия № 292000052, Кипър, Лимасол - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Атанасов Койчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселка Цветанова Цанова
СЕКРЕТАР: Ира Денкова Велкова-Папагеоргиу
ЧЛЕНОВЕ:
Аделина Георгиева Ташева
Веселка Атанасова Градинарова

53. Секционна избирателна комисия № 292000053, Кипър, Пафос - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослав Христов Калев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Людмил Иванов Стоянов
СЕКРЕТАР: Мина Стоянова Тончева
ЧЛЕНОВЕ:
Филип Димитров Събев
Велислав Божинов Иванов

54. Секционна избирателна комисия № 292000054, Кипър, Полис-Хрисохус - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристина Георгиева Параскева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марияна Димитрова Йорданова
СЕКРЕТАР: Елка Емилиянова Сейкова-Гицоне
ЧЛЕНОВЕ:
Бойко Николов Ставрев
Андон Атанасов Бальов

55. Секционна избирателна комисия № 292100055, Китай, Пекин - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Димитрова Енчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Кирилов Димитров
СЕКРЕТАР: Мариета Петрова Рабаджиева-де Дескалси
ЧЛЕНОВЕ:
Иван Доситеев Цветанов
Таня Симеонова Шишкова-Гермер

56. Секционна избирателна комисия № 292200056, Корея, Сеул - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Магдалена Илиева Илиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Христова Петрова
СЕКРЕТАР: Радостина Любомирова Николова
ЧЛЕНОВЕ:
Цветелина Георгиева Кузманова
Теодора Вангелова Гюлчанова

57. Секционна избирателна комисия № 292300057, Косово, Прищина - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иво Викторов Андонов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Николаев Витков
СЕКРЕТАР: Димитър Руменов Цанев
ЧЛЕНОВЕ:
Атанас Димитров Михнев
Людмил Петров Котецов

58. Секционна избирателна комисия № 292400058, Кувейт, Кувейт - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветко Кирилов Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Владимиров Кючуков
СЕКРЕТАР: Стефка Христова Стойчева
ЧЛЕНОВЕ:
Илчо Тодоров Илиев
Ангел Стефанов Киров

59. Секционна избирателна комисия № 292500059, Ливан, Бейрут - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Йорданов Бекяров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Страхил Николаев Кръстанов
СЕКРЕТАР: Красимир Йорданов Драгнев
ЧЛЕНОВЕ:
Николай Банов Жековски
Диян Радев Парушев

60. Секционна избирателна комисия № 292600060, Люксембург, Люксембург - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Милков Иванчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Орлин Димитров Чочов
СЕКРЕТАР: Васил Янакиев Янев
ЧЛЕНОВЕ:
Методи Йорданов Филипов
Иванка Владимирова Ненова-Симеонова

61. Секционна избирателна комисия № 292700061, Македония, Скопие - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Серафимова Александрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илияна Иванова Тодорова
СЕКРЕТАР: Йован Костов Чакаров
ЧЛЕНОВЕ:
Росица Йорданова Стоева
Ангел Димитров Банджов

62. Секционна избирателна комисия № 292700062, Македония, Битоля - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Розенова Евтимова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радостина Генчова Николова
СЕКРЕТАР: Спаска Митрова
ЧЛЕНОВЕ:
Марийка Василева Савова
Мая Христовска

63. Секционна избирателна комисия № 292800063, Малта, Ла Валета (Сейнт Джулиан) - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ана Георгиева Паскалева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Николов Кончев
СЕКРЕТАР: Анна Тодорова Жечева
ЧЛЕНОВЕ:
Вълчо Стойчев Вълчев
Петя Петрова Николова

64. Секционна избирателна комисия № 292900064, Мароко, Рабат - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бойко Костадинов Костадинов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгений Георгиев Васев
СЕКРЕТАР: Павлина Боянова Манова
ЧЛЕНОВЕ:
Теодор Андреев Шевалей
Десислава Сергеева Пантева

65. Секционна избирателна комисия № 293000065, Молдова, Кишинев - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Соня Тодорова Йордакиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Данаилов Забунов
СЕКРЕТАР: Федор Степанович Сабий
ЧЛЕНОВЕ:
Евелина Георгиева Швидченко
Яна Василевна Цветкова

66. Секционна избирателна комисия № 293000066, Молдова, Вулканещ - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенко Илиев Василев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любовь Михайловна Келя
СЕКРЕТАР: Прасковья Ивановна Маева
ЧЛЕНОВЕ:
Оксана Пантелеева Гермек
Зоя Петрова Касапова

67. Секционна избирателна комисия № 293000067, Молдова, Кахул - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марина Павлова Пшеник
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лидия Иванова Владова
СЕКРЕТАР: Васил Иванов Куртев
ЧЛЕНОВЕ:
Константин Икимович Иванов
Татяна Василева Пирняк

68. Секционна избирателна комисия № 293000068, Молдова, Комрат - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Августина Константинова Даскалова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виктор Георгиевич Радов
СЕКРЕТАР: Венета Асенова Мицева
ЧЛЕНОВЕ:
Татяна Ивановна Раковчена
Радион Иванович Велчев

69. Секционна избирателна комисия № 293000069, Молдова, Тараклия - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Николаевич Градинар
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ольга Антоновна Вичева
СЕКРЕТАР: Максим Петрович Жепан
ЧЛЕНОВЕ:
Елена Афанасьиевна Палик
Тодор Христов Маринов

70. Секционна избирателна комисия № 293000070, Молдова, Твардица - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Йордакиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анна Георгиева Шошева
СЕКРЕТАР: Мария Данаилова Паскова
ЧЛЕНОВЕ:
Мария Димитриевна Бобикова
Ирина Димитрова Кара

71. Секционна избирателна комисия № 293000071, Молдова, Чадър-Лунга - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александра Георгиева Гори
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгений Иванович Бузаджи
СЕКРЕТАР: Иван Георгиевич Формузал
ЧЛЕНОВЕ:
Сергей Иванович Ганев
Олег Иванович Куртев

72. Секционна избирателна комисия № 293100072, Мексико, Мексико - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Антонова Велева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомира Иванова Петрова
СЕКРЕТАР: Милена Георгиева Иванова
ЧЛЕНОВЕ:
Иво Димитров Железов
Цветана Колева Бързилова

73. Секционна избирателна комисия № 293200073, Нигерия, Абуджа - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венцислав Константинов Венков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Христов Христов
СЕКРЕТАР: Албена Станиславова Бойнова
ЧЛЕНОВЕ:
Николай Райчев Даскалов
Меглена Богданова Комарова

74. Секционна избирателна комисия № 293300074, Нидерландия, Хага - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Петкова Христова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Петров Жирков
СЕКРЕТАР: Селятин Есатов Селятинов
ЧЛЕНОВЕ:
Диан Валентинов Николов
Таня Тодорова Рабаджиева

75. Секционна избирателна комисия № 293400075, Нова Зеландия, Оклънд - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Христова Йорданова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветан Мирянов Рабаджиев
СЕКРЕТАР: Мариета Иванова Коларова
ЧЛЕНОВЕ:
Илия Стефанов Стойчев
Лиляна Димитрова Пенева

76. Секционна избирателна комисия № 293500076, Норвегия, Осло - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Аспарух Ангелов Николов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Николаев Геров
СЕКРЕТАР: Снежина Велинова Алфредова
ЧЛЕНОВЕ:
Анюта Бойкова Качева-Барбарова
Светла Цветкова Ковачева

77. Секционна избирателна комисия № 293600077, ОАЕ, Дубай - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариета Бориславова Спасова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Тодоров Дачев
СЕКРЕТАР: Теменужка Димитрова Азманска
ЧЛЕНОВЕ:
Цветелина Недялкова Недялкова
Спаска Георгиева Генчева

78. Секционна избирателна комисия № 293700078, Полша, Варшава - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Милчов Чакъров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниел Банов Данов
СЕКРЕТАР: Боян Матей Станиславски
ЧЛЕНОВЕ:
Иван Емилянов Иванов
Поля Вескова Рачалова

79. Секционна избирателна комисия № 293800079, Португалия, Лисабон - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Юлиянова Давидова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Велин Събев Караилиев
СЕКРЕТАР: Георги Ненов Христовски
ЧЛЕНОВЕ:
Дияна Георгиева Петкова
Станимир Петков Граматиков

80. Секционна избирателна комисия № 293900080, Румъния, Букурещ - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Здравков Бориславов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Страцимир Младенов Трифонов
СЕКРЕТАР: Димитър Иванов Роев
ЧЛЕНОВЕ:
Мария Петрова Тотева
Любка Антонова Стоянова

81. Секционна избирателна комисия № 294000081, Русия, Москва - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветан Петров Ночев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Люцкан Кирилов Петров
СЕКРЕТАР: Румен Николов Ангелов
ЧЛЕНОВЕ:
Румяна Веселинова Янчева
Василка Петрова Кехайова

82. Секционна избирателна комисия № 294000082, Русия, Санкт Петербург - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Бориславова Крушовенска-Кърджева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Димитров Андреев
СЕКРЕТАР: Елена Любенова Брюсова
ЧЛЕНОВЕ:
Вилдан Яшарова Амедова
Любомир Дочев Христов

83. Секционна избирателна комисия № 294100083, САЩ, Вашингтон - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Олга Димитрова Джонс
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вася Атанасова Стоилов
СЕКРЕТАР: Людмила Желязкова Тасева
ЧЛЕНОВЕ:
Ваня Боянова Петкова
Марио Димитров Паскалев

84. Секционна избирателна комисия № 294100084, САЩ, Лос Анжелис - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Богдан Борисов Атанасов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деян Валентинов Казашки
СЕКРЕТАР: Павел Иванов Стамболийски
ЧЛЕНОВЕ:
Виктория Христова Иванова
Живка Кирилова Костова

85. Секционна избирателна комисия № 294100085, САЩ, Ню Йорк - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Моника Симеонова Симеонова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Василев Креснички
СЕКРЕТАР: Златко Иванов Паунов
ЧЛЕНОВЕ:
Илияна Иванова Горова
Здравка Митков Иванова

86. Секционна избирателна комисия № 294100086, САЩ, Чикаго - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борис Цветанов Борисов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: София Миткова Знаймер
СЕКРЕТАР: Лила Ангелова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ:
Боянка Маркова Кунева - Иванова
Ваня Лалева Богоева

87. Секционна избирателна комисия № 294100087, САЩ, Атланта - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жанета Жан Захариева - Генова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Русева Уорд
СЕКРЕТАР: Галина Стефанова Дулянова
ЧЛЕНОВЕ:
Илия Николов Василев
Михалика Стойчева Жуглова

88. Секционна избирателна комисия № 294100088, САЩ, Атлантик Сити - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Георгиев Начев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Дякова Димитрова
СЕКРЕТАР: Ана Иванова Руски
ЧЛЕНОВЕ:
Ваня Руменова Николова
Мариета Иванова Касева

89. Секционна избирателна комисия № 294100089, САЩ, Бостън - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Андреева Райчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александра Иванова Грашкина-Христов
СЕКРЕТАР: Златко Борисов Димитров
ЧЛЕНОВЕ:
Камен Асенов Козарев
Атанас Емилов Гроздев

90. Секционна избирателна комисия № 294100090, САЩ, Брумол - Филаделфия - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валерия Петкова Господинова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Роза Ваклинова Кичукова
СЕКРЕТАР: Мария Павлова Цоцоркова - Каймакчиева
ЧЛЕНОВЕ:
Йорданка Здравкова Андонова
Мария Валентинова Папазова - Папаличева

91. Секционна избирателна комисия № 294100091, САЩ, Дес Плейнс - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анна Асенова Илиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Симеон Петров Шкьопу
СЕКРЕТАР: Вихра Михайлова Симеонова
ЧЛЕНОВЕ:
Добри христов Карабонев
Надя Любомирова Едрева
Живка Т. Бубалова - Петрова
Радослав Николов Богоев

92. Секционна избирателна комисия № 294100092, САЩ, Детройт - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Иванов Гаджев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юрий Иванов Митев
СЕКРЕТАР: Росица Кръстева Промкова
ЧЛЕНОВЕ:
Тамара Василева Брязова
Деян Руменов Кожухаров

93. Секционна избирателна комисия № 294100083, САЩ, Лас Вегас - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанаска Стоянова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василий Николаевич Коганов
СЕКРЕТАР: Юлия Димитрова Церова
ЧЛЕНОВЕ:
Петър Христов Терзиев
Илия Димитров Атанасов

94. Секционна избирателна комисия № 294100094, САЩ, Орландо - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йорданка Любенова Казакова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Феня Николова Соколова
СЕКРЕТАР: Георги Великов Панайотов
ЧЛЕНОВЕ:
Милка Христова Чорбаджийска
Пламен Димитров Петков

95. Секционна избирателна комисия № 294100095, САЩ, Сейнт Питърсбърг - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Костов Калаксъзов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илко Стефанов Мечкански
СЕКРЕТАР: Пламен Георгиев Георгиев
ЧЛЕНОВЕ:
Димитрия Спасова Любомирова
Асен Атанасов Гюров

96. Секционна избирателна комисия № 294100096, САЩ, Форд Лодърдейл, Помпано бийч - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Стоянов Сматракалев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиян Илиев Ращанов
СЕКРЕТАР: Стефка Иванова Йовчева
ЧЛЕНОВЕ:
Ралица Георгиева Иванова
Елена Николаева Расуканова

97. Секционна избирателна комисия № 294200097, Сирия, Дамаск - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Кирилов Угринов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Стефанова Бозова
СЕКРЕТАР: Ивайло Любомиров Христов
ЧЛЕНОВЕ:
Стоил Олегов Златарски
Момчил Георгиев Димитров

98. Секционна избирателна комисия № 294300098, Словакия, Братислава - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бойко Бориславов Хаджийски
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Динко Петров Урумов
СЕКРЕТАР: Еленка Андреева Арнаудова
ЧЛЕНОВЕ:
Снежанка Гаврилова Ницова - Ралникова
Янчо Иванов Янев

99. Секционна избирателна комисия № 294400099, Словения, Любляна - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Божидар Виолинов Патинов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даринка Димитрова Петрова
СЕКРЕТАР: Пламен Христов Кънчев
ЧЛЕНОВЕ:
Виктор Красимиров Чаушев
Красимира Емилова Георгиева

100. Секционна избирателна комисия № 294500100, Сърбия, Белград - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Симеонов Кашканов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Емилов Труканов
СЕКРЕТАР: Ничка Георгиева Бечева
ЧЛЕНОВЕ:
Емил Христов Енчев
Емилия Иванова Неделчева

101. Секционна избирателна комисия № 294600101, Тунис, Тунис - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Славена Красимирова Гергова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гачо Йотов Гачевски
СЕКРЕТАР: Цветелина Георгиева Стоилова
ЧЛЕНОВЕ:
Катерина Георгиева Лазарова
Николай Трифонов Ненов

102. Секционна избирателна комисия № 294700102, Турция, Анкара - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Селима Хасан Рида
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Салза Серафимова Белинова
СЕКРЕТАР: Зафира Велена Ахгелова
ЧЛЕНОВЕ:
Исмаил Хълми Исмаил
Катя Стоянова Лазарова

103. Секционна избирателна комисия № 294700103, Турция, Истанбул - Генерално консулство - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Имрен Сабри Горал
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Добринов Добрев
СЕКРЕТАР: Айше Мюрсел Билял
ЧЛЕНОВЕ:
Мерсин Мюмюн Хатип
Гюрсел Ваид Хамид
Ирен Сабри Горал
Цонка Николаева Танева

104. Секционна избирателна комисия № 294700104, Турция, Истанбул - община Авджълар, кв. „Централен" - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гюнсели Ахмет Махмуд
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ерджан Хайри Мехмед
СЕКРЕТАР: Севдалина Добринова Бакалова
ЧЛЕНОВЕ:
Димитар Орлинов Орлинов
Севда Кирилова Романова
Рейхан Исмаил Ахмед
Бено Атанасов Бенов

105. Секционна избирателна комисия № 294700105, Турция, Истанбул - община Газиосманпаша, кв. Саръгьол - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тургут Туран Карагьоз
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асим Илхан Чауш
СЕКРЕТАР: Гюлюмсер Мехмед Мехмед
ЧЛЕНОВЕ:
Халиме Мехмедова Мустафова
Хюмет Исмаилов Хасанов
Ивелина Стефанова Дедева
Радослава Веселинова Василева

106. Секционна избирателна комисия № 294700106, Турция, Одрин - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Берберова - Колева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Василева Николова
СЕКРЕТАР: Нурдане Бейсим Мустафа
ЧЛЕНОВЕ:
Басри Мустафа Йостурк
Ширин Лютви Рахман

107. Секционна избирателна комисия № 294700107, Турция, Анталия - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Крумов Вълчанов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николина Стефанова Кунева
СЕКРЕТАР: Раим Мустафа Мустафа
ЧЛЕНОВЕ:
Руси Маринов Русев
Иван Димитров Митев

108. Секционна избирателна комисия № 294700108, Турция, Бабаески - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вера Мартинова Белинска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петю Петков Христов
СЕКРЕТАР: Алдомир Росенов Манасиев
ЧЛЕНОВЕ:
Захари Генадиев Иванов
Иван Маринов Господинов

109. Секционна избирателна комисия № 294700109, Турция, Бурса - община Йълдъръм - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Февзи Ремзи Делимехмед
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юсуф Енвер Тунджер
СЕКРЕТАР: Фатме Алиева Менедиева
ЧЛЕНОВЕ:
Мюнер Мюмюн Халиибрям
Левен Борисов Зебеков
Гергана Цекова Кукурина
Орхан Салимехмед Мустафа

110. Секционна избирателна комисия № 294700110, Турция, Бурса - община Османгази - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антонина Златкова Минчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сюлейман Мехмед Садък
СЕКРЕТАР: Хатидже Фейзула Фейзула
ЧЛЕНОВЕ:
Спас Спасов Спасов
Марта Александрова Тунджер
Невин Мюмюнова Младенова
Даниела Кирилова Пенкова

111. Секционна избирателна комисия № 294700111, Турция, Бурса - община Нилюфер - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ахмед Дурмуш Мюмюн
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Севдалина Миткова Ангелова
СЕКРЕТАР: Ердоан Хасан Бекир
ЧЛЕНОВЕ:
Анка Бисерова Симеонова
Варвара Евтимова Игнатова
Илхан Хасан Кьок
Светла Цветанова Стефанова

112. Секционна избирателна комисия № 294700112, Турция, Буюккаръщъран - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Осман Есманов Османов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нора Найденова Беримирова
СЕКРЕТАР: Стефан Младенов Димов
ЧЛЕНОВЕ:
Юзджан Зюлкюф Юмер
Райко Илиев Пепеланов

113. Секционна избирателна комисия № 294700113, Турция, Гебзе - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сава Димитров Савов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златин Иванов Киряков
СЕКРЕТАР: Снежана Минкова Младенова
ЧЛЕНОВЕ:
Веждаил Ахмедов Мехмедов
Шенол Еминев Сюлейманов
Гюрсел Хюсеин Фетта
Деян Ангелов Катрачев

114. Секционна избирателна комисия № 294700114, Турция, Гебзе - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хабибе Шериф Мурат
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мехмед Халилов Мехмедов
СЕКРЕТАР: Валентина Димитрова Милева
ЧЛЕНОВЕ:
Али Мустафов Дживгов
Красимир Иванов Георгиев
Лиляна Славчева Окан
Кръстина Иванова Лекова

115. Секционна избирателна комисия № 294700115, Турция, Ескишехир - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Касим Рашид Касим
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Бойков Недков
СЕКРЕТАР: Димитър Георгиев Карастоянов
ЧЛЕНОВЕ:
Турхан Сефаиев Етемов
Милица Борисова Янкова

116. Секционна избирателна комисия № 294700116, Турция, Измир - община Буджа - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Борисов Ангелов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Димитров Добрев
СЕКРЕТАР: Светла Малинова Калинова
ЧЛЕНОВЕ:
Даниела Иванова Барекова
Туркян Шукри Шабан
Фахрие Махмуд Шакир
Румен Тодоров Тошев

117. Секционна избирателна комисия № 294700117, Турция, Измир - община Сарнъч - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Христов Христов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирина Валентинова Величкова
СЕКРЕТАР: Стефан Димитров Костадинов
ЧЛЕНОВЕ:
Михаил Минчев Младенов
Йосиф Йосифов Лилов
Северин Северинов Мартинов
Росица Стаменова Минкова

118. Секционна избирателна комисия № 294700118, Турция, Измир - община Сарнъч - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослав Илиев Йовчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристиян Тодоров Камбуров
СЕКРЕТАР: Лилия Филипова Зидарова
ЧЛЕНОВЕ:
Велизар Христов Василев
Димитър Данчев Димитров
Златко Георгиев Баджиев
Надя Михайлова Даскалова - Илова

119. Секционна избирателна комисия № 294700119, Турция, Измир - община Сарнъч - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Кирилов Зидаров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марияна Николова Андонова
СЕКРЕТАР: Милена Харалампиева Йовчева
ЧЛЕНОВЕ:
Мария Павлова Баракова
Никола Димитров Гарчев
Ахмед Мустафа Хасан
Красимир Пенков Петров

120. Секционна избирателна комисия № 294700120, Турция, Измир - община Мендерес - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рушен Юмер Юмер
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Олга Христова Кърова
СЕКРЕТАР: Лидия Станкова Калфова
ЧЛЕНОВЕ:
Петър Паунов Гушков
Йовка Божидарова Златева
Юсеин Бюрхан Ахмед
Румяна Христова Кръстева

121. Секционна избирателна комисия № 294700121, Турция, Измир - община Борнова - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Дечков Калфов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милена Ангелова Маджарова
СЕКРЕТАР: Павлина Делова Горостанова
ЧЛЕНОВЕ:
Мите Маринов Чаушев
Алил Салих Люман
Александър Тодоров Стоянов
Александър Веселинов Манов

122. Секционна избирателна комисия № 294700122, Турция, Измир - община Борнова - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кемал Юсеин Махмуд
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Величко Динев Русев
СЕКРЕТАР: Гена Енчева Андонова
ЧЛЕНОВЕ:
Невин Селяйдинова Салимова
Валентин Петров Дилински
Анна Атанасова Султанова
Мариана Милкова Петрова

123. Секционна избирателна комисия № 294700123, Турция, Измит - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ерол Акиф Мейзин
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ракип Ракип Чауш
СЕКРЕТАР: Румен Георгиев Дойчев
ЧЛЕНОВЕ:
Велизар Методиев Иванов
Борис Асенов Борисов

124. Секционна избирателна комисия № 294700124, Турция, Капаклъ - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венета Любомирова Заякова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежан Асенов Чавдаров
СЕКРЕТАР: Добромира Стойкова Кирова
ЧЛЕНОВЕ:
Асен Ананиев Наумов
Галина Георгиева Александрова
125. Секционна избирателна комисия № 294700125, Турция, Кьорфез - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежанка Асенова Колчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Илиев Ангелов
СЕКРЕТАР: Елисавета Богомилова Шкумбова
ЧЛЕНОВЕ:
Маргарита Николова Станкова
Цвета Пенчева Минева

126. Секционна избирателна комисия № 294700126, Турция, Кълкларели - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ася Руменова Ценкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Доротея Христова Бобчева
СЕКРЕТАР: Илона Бориславова Чавдарова
ЧЛЕНОВЕ:
Мария Петрова Попова
Атанаска Кънчева Костадинова
Благовест Карамфилов Боянов

127. Секционна избирателна комисия № 294700127, Турция, Люлебургаз - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Иванов Тенев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Маринов Петров
СЕКРЕТАР: Недко Минков Хараланпиев
ЧЛЕНОВЕ:
Илияна Илиева Моллова
Деница Ивкова Михайлова
Невен Бисеров Узунов
Десислава Стефанова Колева

128. Секционна избирателна комисия № 294700128, Турция, Маниса - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Генадиев Христов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОман Романов Стоичков
СЕКРЕТАР: Феим Рамадан Шабан
ЧЛЕНОВЕ:
Емил Иванов Огнянов
Росица Темелкова Ганчева

129. Секционна избирателна комисия № 294700129, Турция, Муратлъ - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жасмина Миленкова Ананиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Илиянова Илиева - Смит
СЕКРЕТАР: Билян Светлинов Юлиянов
ЧЛЕНОВЕ:
Петя Георгиева Гайдарска
Светлин Юлиянов Киров

130. Секционна избирателна комисия № 294700130, Турция, Сарай - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александра Василева Кръстина
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Тодорова Георгиева
СЕКРЕТАР: Хюсеин Хюсеин Говедар
ЧЛЕНОВЕ:
Махмуд Муаремов Нуриев
Румяна Николаева Вангелова

131. Секционна избирателна комисия № 294700131, Турция, Сердиван - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Пенчев Мичев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владина Иванова Петкова
СЕКРЕТАР: Стоян Атанасов Мичев
ЧЛЕНОВЕ:
Снежанка Велинова Христова
Славянка Иванова Пунова

132. Секционна избирателна комисия № 294700132, Турция, Текирдаа - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Димитров Самарджиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хинка Благовестова Асенова
СЕКРЕТАР: Пламен Богданов Дудов
ЧЛЕНОВЕ:
Цеца Лазарова Иванова
Любомир Цветанов Спасов

133. Секционна избирателна комисия № 294700133, Турция, Чайърова - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Руменова Аргирова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Руско Алексиев Христов
СЕКРЕТАР: Георги Златков Христов
ЧЛЕНОВЕ:
Димитър Фильов Иванов
Катя Борисова Кирилова

134. Секционна избирателна комисия № 294700134, Турция, Черкезкьой - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Александов Миланов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Давид Рашков Рашков
СЕКРЕТАР: Тургут Акиф Салим
ЧЛЕНОВЕ:
Емилия Петрова Христова
Ивайло Върбанов Ценов

135. Секционна избирателна комисия № 294700135, Турция, Чорлу - кв. Казимие - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлияна Филибова Раданова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марин Младенов Огнянов
СЕКРЕТАР: Гюнай Хюсню Садулах
ЧЛЕНОВЕ:
Кенан Себахаттин Исмаил
Нела Маринова Данаилова
Сабина Сашева Стоянова
Альоша Петков Иванов

136. Секционна избирателна комисия № 294700136, Турция, Чорлу - кв. Хавузлар - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Айтен Хайредин Бурханедин
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нено Анатолиев Зидаров
СЕКРЕТАР: Десислава Иванова Петкова
ЧЛЕНОВЕ:
Илко Минков Данаилов
Светлин Емилов Миланов
Нилгюл Мехмед Ибрям
Бисер Стефанов Цонев

137. Секционна избирателна комисия № 294700137, Турция, Чорлу - кв. Йешилтепе - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хасан Алиев Ормалиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Улкие Мехмедова
СЕКРЕТАР: Мирослав Илчев Ангелов
ЧЛЕНОВЕ:
Емил Филипов Христов
Али Алиев
Наталия Михайлова Александрова
Недялчо Димитров Данчев

138. Секционна избирателна комисия № 294700138, Турция, Чорлу - кв. Йешилтепе - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Билян Евтимов Савов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Драгомирова Косева
СЕКРЕТАР: Диян Харизанов Ивелинов
ЧЛЕНОВЕ:
Лилия Димитрова Бонева
Михаил Александров Александров
Севинч Сефедин Ахмед
Вероника Кирилова Савова

139. Секционна избирателна комисия № 294700139, Турция, Чорлу - кв. Шейхсинан - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Никола Огнянов Шибилов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христин Асенов Христинов
СЕКРЕТАР: Севдалина Анатолиева Зидарова
ЧЛЕНОВЕ:
Сибел Реджеб Саид Исмаил
Огнян Младенов Огнянов
Фикрие Бейтиева Вели
Пею Иванов Баджаров

140. Секционна избирателна комисия № 294700140, Турция, Чорлу - кв. Шейхсинан - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Тодоров Попов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Джелил Исмаил Хасан
СЕКРЕТАР: Сезер Реджеб Саит
ЧЛЕНОВЕ:
Ангелина Манолова Юртсевер
Билян Мишев Павлов
Ирина Мартинова Антонова
Росен Маринов Спасов

141. Секционна избирателна комисия № 294700141, Турция, Ялова - община Газиосманпаша - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хабибе Казим Расим
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димо Делчев Донев
СЕКРЕТАР: Смаилхака Мустафа Мехмед
ЧЛЕНОВЕ:
Ангелина Кирилова Харалампиева
Васко Николов Атанасов
Фетия Хюсеин Мехмед
Нина Ангелова Йорданова

142. Секционна избирателна комисия № 294700142, Турция, Ялова - община Газиосманпаша - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фиданка Игнатова Атанасова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Анастасова Неофитова
СЕКРЕТАР: Селиме Михадова Русадова
ЧЛЕНОВЕ:
Дорика Стефанова Цачева
Иванка Христова Атанасова
Фатме Нуриева Шакирова
Деляна Бориславова Русева

143. Секционна избирателна комисия № 294800143, Украйна, Киев - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Богомил Ценов Молов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Еманоилов Бунзин
СЕКРЕТАР: Исмегюл Сали Ахмед
ЧЛЕНОВЕ:
Тони Георгиев Софрониев
Красимира Евгениева Петрова

144. Секционна избирателна комисия № 294800144, Украйна, Одеса - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василий Дмитриевич Кириллов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гана Стоянова Пенева
СЕКРЕТАР: Ненка Христискова Евлогиева
ЧЛЕНОВЕ:
Розалина Недялкова Попова
Илиян Костов Костов

145. Секционна избирателна комисия № 294900145, Унгария, Будапеща - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Бориславов Кишмеров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ботьо Здравков Сретенов
СЕКРЕТАР: Пламен Венциславов Пейков
ЧЛЕНОВЕ:
Милка Христова Василева-Петковне
Снежина Янкова Данаилова

146. Секционна избирателна комисия № 295000146, ФР Германия, Берлин - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Памела Павлова Ненова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселинка Александрова Дечева-Ангелова
СЕКРЕТАР: Рангел Христов Васев
ЧЛЕНОВЕ:
Маргарита Иванова Хлебарова
Десислава Георгиева Бакалчева-Панова

147. Секционна избирателна комисия № 295000147, ФР Германия, Бон - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Руменов Стоименов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Антонова Търнева
СЕКРЕТАР: Петко Дамянов Гуглев
ЧЛЕНОВЕ:
Иван Илиянов Йорданов
Бойко Йотов Божков

148. Секционна избирателна комисия № 295000147, ФР Германия, Мюнхен - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежанка Иванова Филипова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Добринова Георгиева
СЕКРЕТАР: Веселин Димитров Георгиев
ЧЛЕНОВЕ:
Атанас Георгиев Гегов
Кирил Бойков Киряков

149. Секционна избирателна комисия № 295100149, Финландия, Хелзинки - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мина Николаева Христова-Маринова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Славина Николаева Петрова
СЕКРЕТАР: Христинка Цветанова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ:
Димитър Стоянов Димитров
Живко Георгиев Стоянов

150. Секционна избирателна комисия № 295200150, Франция, Париж - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Розалина Дойчинова-Йовчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Христов Тодоров
СЕКРЕТАР: Радка Балабанова-Рулева
ЧЛЕНОВЕ:
Калина Стефанова Георгиева
Николай Георгиев Караджов

151. Секционна избирателна комисия № 295200151, Франция, Страсбург - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гергана Димитрова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Руменова Шаркова
СЕКРЕТАР: Михаил Володиев Божков
ЧЛЕНОВЕ:
Росица Петкова Коеджикова
Анани Иванов Ананиев

152. Секционна избирателна комисия № 295200152, Франция, Лион - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Николов Райчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ралица Василева Иванова
СЕКРЕТАР: Илица Огнянова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ:
Иво Колев Георгиев
Янко Велков Велев

153. Секционна избирателна комисия № 295200153, Франция, Тулуза - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Манов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венета Ангелова Петрова
СЕКРЕТАР: Уляна Симеонова Богданска
ЧЛЕНОВЕ:
Добрина Русева Русева
Любомир Недялков Гаврилов

154. Секционна избирателна комисия № 295300154, Хърватия, Загреб - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ива Николаева Крулева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дориана Жак Коен
СЕКРЕТАР: Дияна Николова Гласнова
ЧЛЕНОВЕ:
Ани Иванова Цонева
Марин Тодоров Балтов

155. Секционна избирателна комисия № 295400155, Чешка република, Прага - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Иванов Балчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Горяна Григорова Ленкова
СЕКРЕТАР: Кремена Димитрова Сханелцова
ЧЛЕНОВЕ:
Тюркян Акиф Мехмед
Еленко Стоянов Начев

156. Секционна избирателна комисия № 295500156, Швейцария, Берн - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирчо Желязков Иванов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Апостолова Нончева-Гендова
СЕКРЕТАР: Мариела Василева Тунтова
ЧЛЕНОВЕ:
Диана Красимирова Гигова
Виктория Тодорова Атанасова

157. Секционна избирателна комисия № 295500157, Швейцария, Цюрих - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Володя Митков Божков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Емилов Иванов
СЕКРЕТАР: Руслан Янев Тунтов
ЧЛЕНОВЕ:
Маргарита Алексиева Кусева
Цецка Димитрова Иванова

158. Секционна избирателна комисия № 295500158, Швейцария, Женева - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Геновева Георгиева Ненова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Атанасова Генчева
СЕКРЕТАР: Вера Венелинова Йоцова-Димитрова
ЧЛЕНОВЕ:
Георги Христов Анчев
Валерий Георгиев Стоев

159. Секционна избирателна комисия № 295600159, Швеция, Стокхолм - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Ангелова Костадинова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венета Димитрова Стефанова
СЕКРЕТАР: Байрам Кадир Мустафа
ЧЛЕНОВЕ:
Димитър Илиев Станков
Светла Николова Йотова

160. Секционна избирателна комисия № 295700160, Република Южна Африка, Претория - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ина Илиева Стоянова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Орлин Иванов Делев
СЕКРЕТАР: Росен Иванов Йорданов
ЧЛЕНОВЕ:
Александър Иванов Александров
Емилиян Александров Георгиев

161. Секционна избирателна комисия № 295800161, Япония, Токио - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлияна Лазарова Антонова-Мурата
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Иванова Николова
СЕКРЕТАР: Петър Иванов Николаев
ЧЛЕНОВЕ:
Светла Върбанова Бодова
Валентина Пенчова Генева

 


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения