Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1219-ПВР/МИ
София, 18 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  разрешаване гласуването в изборния ден в три от секциите в община Белица да започне в 5,00 ч. на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение с вх. № М-807 от 17.10.2011 г. на ЦИК от ОИК - Белица, област Благоевград, в което се твърди, че в с. Краище, община Белица, има две избирателни секции с общ брой избиратели 1970 в двете секции и в с. Горно Краище има една избирателна секция с 935 избиратели по избирателен списък. Предвид числеността на гласоподавателите, включени в избирателните списъци, и обстоятелството, че на 23 октомври 2011 г. ще се произведат едновременно избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на общини и кметства, се предлага на основание чл. 191, ал. 6 от ИК изборният ден в трите секции, а именно в с. Краище № 010200006 и № 010200007 и в секцията в с. Горно Краище с № 010200008 да започне в 5,00 ч. на 23 октомври 2011 г., за да се осигури възможност на всички гласоподаватели да упражнят правото си на глас в изборния ден.
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 191, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА гласуването в изборните секции в с. Краище, община Белица, област Благоевград № 010200006 и № 010200007 и в секцията в с. Горно Краище, община Белица, област Благоевград с № 010200008 да започне в 5,00 ч. на 23 октомври 2011 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения