Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1218-МИ
София, 18 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Дарина Тодорова Маркова – представляваща местна коалиция „Обединена левица – Дряново”, срещу решения № 123-МИ и № 149-МИ от 03.10.2011 г. на ОИК – Дряново, област Габрово

Постъпила е жалба с вх. № М-455 от 06.10.2011 г. на ЦИК от Дарина Тодорова Маркова - представляваща местна коалиция „Обединена левица - Дряново", срещу решения № 123-МИ и № 149-МИ от 03.10.2011 г. на ОИК - Дряново, област Габрово, с които общинската избирателна комисия е указала на жалбоподателя да отстрани нередностите в агитационните си материали, които са в нарушение на чл. 134, ал. 2 от ИК, и да се обособят полета, в които да се съдържа надписът „Купуването и продаването на гласове е престъпление" в плаката на кандидата за кмет и в плаката с листата на общински съветници, издигнати от местната коалиция.
В жалбата са развити съображения за незаконосъобразност на атакуваните решения, като се твърди, че текстът на чл. 134, ал. 2 от ИК, макар и да съдържа термина „поле", не конкретизира, че същото трябва да бъде в друг цвят или да съдържа разделителни линии около информацията. Сочи се, че посочените по-горе агитационни материали съдържат законово изискуемата информация, която е разположена на отделени редове в отделен абзац с различен цвят и шрифт на буквите. Допълнително се сочи, че от всички агитационни материали на територията на община Дряново текстът „Купуването и продаването на гласове е престъпление" е с най-голям размер в агитационните материали на местна коалиция „Обединена левица - Дряново".
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.
По преписката са приложени посочените по-горе агитационни материали, съставляващи два предизборни плаката - единият на кандидата за кмет Николай Марков, а другият на кандидатите за общински съветници, издигнати от местна коалиция „Обединена левица - Дряново", от които е видно, че в съдържанието на лицевата им страна в разрез на изискването на чл. 134, ал. 2, изр. 1 от ИК информацията, че „купуването и продаването на гласове е престъпление" заема по малко от 10 на сто от лицевата площ на посочените агитационни материали, а именно: първият плакат на кандидата за кмет Николай Марков съдържа информацията „купуването и продаването на гласове е престъпление" на приблизително 8,9 на сто от лицевата площ на агитационния материал, а вторият плакат на кандидатите за общински съветници, издигнати от местна коалиция „Обединена левица - Дряново", съдържа информацията „купуването и продаването на гласове е престъпление" на приблизително 4,42 на сто от лицевата площ на агитационния материал.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Дарина Тодорова Маркова - представляваща местна коалиция „Обединена левица - Дряново", срещу решения № 123-МИ и № 149-МИ от 03.10.2011 г. на ОИК - Дряново, област Габрово.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения