Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1218-МИ
София, 18 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Дарина Тодорова Маркова – представляваща местна коалиция „Обединена левица – Дряново”, срещу решения № 123-МИ и № 149-МИ от 03.10.2011 г. на ОИК – Дряново, област Габрово

Постъпила е жалба с вх. № М-455 от 06.10.2011 г. на ЦИК от Дарина Тодорова Маркова - представляваща местна коалиция „Обединена левица - Дряново", срещу решения № 123-МИ и № 149-МИ от 03.10.2011 г. на ОИК - Дряново, област Габрово, с които общинската избирателна комисия е указала на жалбоподателя да отстрани нередностите в агитационните си материали, които са в нарушение на чл. 134, ал. 2 от ИК, и да се обособят полета, в които да се съдържа надписът „Купуването и продаването на гласове е престъпление" в плаката на кандидата за кмет и в плаката с листата на общински съветници, издигнати от местната коалиция.
В жалбата са развити съображения за незаконосъобразност на атакуваните решения, като се твърди, че текстът на чл. 134, ал. 2 от ИК, макар и да съдържа термина „поле", не конкретизира, че същото трябва да бъде в друг цвят или да съдържа разделителни линии около информацията. Сочи се, че посочените по-горе агитационни материали съдържат законово изискуемата информация, която е разположена на отделени редове в отделен абзац с различен цвят и шрифт на буквите. Допълнително се сочи, че от всички агитационни материали на територията на община Дряново текстът „Купуването и продаването на гласове е престъпление" е с най-голям размер в агитационните материали на местна коалиция „Обединена левица - Дряново".
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.
По преписката са приложени посочените по-горе агитационни материали, съставляващи два предизборни плаката - единият на кандидата за кмет Николай Марков, а другият на кандидатите за общински съветници, издигнати от местна коалиция „Обединена левица - Дряново", от които е видно, че в съдържанието на лицевата им страна в разрез на изискването на чл. 134, ал. 2, изр. 1 от ИК информацията, че „купуването и продаването на гласове е престъпление" заема по малко от 10 на сто от лицевата площ на посочените агитационни материали, а именно: първият плакат на кандидата за кмет Николай Марков съдържа информацията „купуването и продаването на гласове е престъпление" на приблизително 8,9 на сто от лицевата площ на агитационния материал, а вторият плакат на кандидатите за общински съветници, издигнати от местна коалиция „Обединена левица - Дряново", съдържа информацията „купуването и продаването на гласове е престъпление" на приблизително 4,42 на сто от лицевата площ на агитационния материал.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Дарина Тодорова Маркова - представляваща местна коалиция „Обединена левица - Дряново", срещу решения № 123-МИ и № 149-МИ от 03.10.2011 г. на ОИК - Дряново, област Габрово.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения