Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1208-ПВР/МИ
София, 17 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: допускане на преводачи към състава на наблюдателите от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и писмо на ръководителя на мисията за наблюдение на избори в Република България към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), вх. № М-832 от 17.10.2011 г. на ЦИК, Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ДОПУСКА следните преводачи:
- Антоанета Димитрова Шишманова (Antoinette Dimitrova Shishmanova), ЕГН ...;
- Светозар Илиев Колибарски (Svetozar Iliev Kolibarski), ЕГН ....;
- Айлин Мехмед Джафер (Aylin Mehmed Dzhafer), ЕГН ...;
- Йоанна Бориславова Микова (Yoanna Borislavova Mikova), ЕГН ...;
- Мила Огнянова Въжарова (Mila Ognianova Vazharova), ЕГН ...;
- Ива Георгиева Костадинова (Iva Georgieva Kostadinova), ЕГН ...;
- Дафинка Георгиева Прокопова (Dafinka Georgieva Prokopova), ЕГН ...;
- Невена Георгиева Иванова (Nevena Georgieva Ivanova), ЕГН ...;
- Петя Александрова Цачева Petya Aleksandrova Tsacheva), ЕГН ...;
- Петър Емилов Цаков (Peter Emilov Tsakov), ЕГН ...;
- Стефка Миткова Стоилова (Stefka Mitkova Stoilova), ЕГН ...;
- Петя Каменова Василева (Petya Kamenova Vasileva), ЕГН ...;
- Илиана Христева Леви (Iliana Hristeva Levi), ЕГН ...;
- Станислава Петрова Станева 9Stanislava Petrova Staneva), ЕГН ...;
- Биляна Николаева Пенева (Bilyana Nikolaeva Peneva), ЕГН ...;
- Катерина Иванова Игнатова (Katerina Ivanova Ignatova), ЕГН ...;

към състава на наблюдателите от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), регистрирани с Решение № 877-ПВР/МИ от 21.09.2011 г. и Решение № 950-ПВР/МИ от 27.09.2011 г. на ЦИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., с достъп до избирателните секции в страната.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1309-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1308-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1307-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения