Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1205-МИ
София, 17 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Бистра Михайлова Борисова – представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Десислава Христова Христова за общински съветник, срещу решениe № 121 от 05.10.2011 г. на ОИК в община Брезник, област Перник

Постъпила е жалба с вх. № М-768 от 14.10.2011 г. на ЦИК от Бистра Михайлова Борисова - представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Десислава Христова Христова за общински съветник, срещу решениe № 121 от 05.10.2011 г. на ОИК в община Брезник, област Перник.
Към жалбата са приложени: копие от решение № 121 от 05.10.2011 г. на ОИК - Брезник; копие от заявление от Десислава Христова Христова до ОИК - Брезник; копие от удостоверение за регистриран кандидат за общински съветник; копие от удостоверение за регистрация на инициативен комитет.
С точка втора на решение № 121 от 05.10.2011 г. ОИК - Брезник, на основание чл. 134, ал. 7 от Изборния кодекс възлага на временно изпълняващия длъжността кмет на община Брезник, и при необходимост със съдействие на органите на МВР да премахне агитационни материали, които закриват поставените такива преди това на кандидата за кмет на община Брезник - Васко Попов и листата за общински съветници на Коалиция „Бъдеще за Граово" на определените за това места на ул. „Владо Радославов", ул. „Борис Антов", ул. „Георги Бунджулов" и на таблото пред Пощата, находяща се на пл. „9-ти септември", гр. Брезник.
На 06.10.2011 г. Десислава Христова - независим кандидит за общински съветник моли ОИК - Брезник да я уведоми дали решение № 121 от 05.10.2011 г. касае поставени нейни агитационни материали. До 17.00 ч. на 07.10.2011 г. ОИК - Брезник, не се е произнесла по направеното искане.
Жалбоподателят твърди, че обжалваното решение засяга правата и интересите на кандидата, издигнат от инициативен комитет.
Жалбоподателят моли ЦИК да отмени обжалваното решение в частта, в която е прието да бъдат премахнати агитационните материали на изброените улици, тъй като го счита за незаконосъобразно поради неспазване от страна на ОИК - Брезник на методическите указания относно реда и начина на констатиране на нарушенията по Изборния кодекс, както и неправилно поради неспазването на този ред и непълно немотивирано по какъв ред и начин са констатирани нарушения, за които е взето обжалваното решение.
Жалбата е подадена в срок и е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
Точка втора на Решение № 121 от 05.10.2011 г. на ОИК - Брезник, е взета на основание постъпила жалба от коалиция „Бъдеще за Граово" за нарушение на чл. 134, ал. 6 от Изборния кодекс. Името на независимия кандидат за общински съветник Десислава Христова не фигурира в решението на комисията.
На основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Бистра Михайлова Борисова - представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Десислава Христова Христова за общински съветник, срещу решениe № 121 от 05.10.2011 г. на ОИК в община Брезник, област Перник.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1309-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1308-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1307-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения