Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1182-МИ
София, 21 юни 2022 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

Общинска избирателна комисия – Симеоновград, с писмо вх. № МИ-15-194 от 10.06.2022 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 56-МИ от 06.06.2022 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА e обявила предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково, Иванка Пенева Делчева.

Към писмото са приложени следните документи: решение № 56-МИ от 06.06.2022 г. на ОИК – Симеоновград; решение № 57-МИ от 06.06.2022 г. на ОИК – Симеоновград; протокол № 17 от 06.06.2022 г.; заверен препис-извлечение от акт за смърт № 975 от 02.06.2022 г. на Иванка Пенева Делчева; писмо от кмета на община Симеоновград за броя на населението по постоянен адрес на кметство Свирково – 428 жители към 06.06.2022 г., поради което в кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Симеоновград, област Хасково, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения