Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1175-НС
София, 1 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 1098-НС от 27 септември 2014 г.

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че са допуснати технически грешки в Решение № 1098-НС от 27 септември 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 1098-НС от 27 септември 2014 г. на ЦИК, както следва:

- в първия абзац на решението вместо „4 анкетьори" да се чете „7 анкетьори";

- в диспозитива на решението вместо „50 упълномощени лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение" да се чете „53 упълномощени лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1098-НС/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения