Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1175-НС
София, 01.10.2014

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 1098-НС от 27 септември 2014 г.

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че са допуснати технически грешки в Решение № 1098-НС от 27 септември 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 1098-НС от 27 септември 2014 г. на ЦИК, както следва:

- в първия абзац на решението вместо „4 анкетьори" да се чете „7 анкетьори";

- в диспозитива на решението вместо „50 упълномощени лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение" да се чете „53 упълномощени лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1098-НС/

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения