Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1172-НС
София, 1 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО ЗА РАВЕНСТВО, ДЕМОКРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 19 (19-1) от 30.09.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО ЗА РАВЕНСТВО, ДЕМОКРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ", представлявано от Мая Евгениева Методиева - председател на УС, регистрирана с Решение на ЦИК № 933-НС от 13септември 2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Мая Евгениева Методиева в полза на Анелия Кирилова Иванова и пълномощно от Анелия Кирилова Иванова в полза на 228 (двеста двадесет и осем) лица - представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО ЗА РАВЕНСТВО, ДЕМОКРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № 19 (19-1) от 30.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО ЗА РАВЕНСТВО, ДЕМОКРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ".

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 226 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. Две от лицата са вписани по два пъти в списъка.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 226 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО ЗА РАВЕНСТВО, ДЕМОКРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Пенка Тодорова Влахова
2. Вергиния Йорданова Георгиева
3. Евгени Асенов Методиев
4. Зорница Пламенова Петрова
5. Павлина Павлова Антова
6. Анто Съботинов Антов
7. Петя Иволинова Маринова
8. Васко Любчов Стефанов
9. Ллександра Стойкова Любомирова
10. Стойко Любомиров Панчов
11. Таня Асенова Методиева
12. Митко Любчов Стефанов
13. Славка Екатеринова Георгиева
14. Валентина Ангелова Величкова
15. Митко Каменов Симеонов
16. Катя Богомилова Огнянова
17. Светла Петрова Димитрова
18. Зорница Георгиева Михаилова
19. Мариан Еленков Данков
20. Антон Недков Ненков
21. Мирослав Димитров Трифонов
22. Ирене Мирославава Любчова
23. Силвия Стефанова Узунова
24. Илга Илиева Дамянова
25. Илия Анчев Дамянов
26. Мартин Валериев Иванов
27. Петър Андеев Петров
28. Десислава Иванова Данкова
29. Тервел Пламенов Кастадинов
30. Валери Юриев Митков
31. Габриела Валериева Георгиева
32. Радослава Йорданова Раловска - Малекнур
33. Десислава Христова Петрова
34. Иван Вълчев Иванов
35. Татяна Вайнова Върбанова
36. Станислав Красимиров Иванов
37. Димитър Петров Димитров
38. Николай Христов Стойков
39. Галинчо Енчев Богданов
40. Магда Илийчева Илиева
41. Виолета Иванова Маркова
42. Борислава Христова Гюзелева
43. Йордан Кирилов Маринов
44. Светлана Иванова Асенова
45. Паулина Дикова Коцева
46. Енчо Галинов Богданов
47. Йорданка Тодорова Панкова
48. Галина Маринова Йорданова
49. Добромир Галинчев Богданов
50. Ангел Борисов Йорданоя
51. Емилия Ангелова Борисова
52. Емил Живков Асенов
53. Антон Емилов Асенов
54. Жана Борисова Ангелова
55. Юлия борисова Георгиева
56. Саво Паунов Йорданов
57. Мариан Пламенов Кирилов
58. Боряна Красимирова Христова
59. Камелия Валентинова Йорданова
60. Пламен Цветков Кръстев
61. Боряна Димитрова Аспарухова
62. Цветан Каменов Митев
63. Веселин Ангелов Митев
64. Силвия Георгива Кръстева
65. Пенко Николов Крумов
66. Анелия Живкова Асенова
67. Мариела Живкова Асенова
68. Петър Пламенов Георгиев
69. Николай Пламенов Георгиев
70. Валентин Цеков Каменов
71. методи Георгиев Методиев
72. Милен Красимиров Кръстев
73. Кирил Методиев Колев
74. Иван Ангелов Николов
75. Кирил Пламенов Кирилов
76. Бенчо Найденов Петков
77. Стоян Митков Русев
78. Павел Георгиев Павлов
79. Сергей Костов Кръстев
80. Ирена Петкова Крумова
81. Радослав Христов Банчев
82. Петко Илиев Маринов
83. Атанас Димитров Николов
84. Лидия Ивайлова Иванова
85. Борис Василев Иванов
86. Мая Божинова Цветанова
87. Найден Борисов Цветанов
88. Цветомир Тихомиров Петков
89. Десислава Иванчева Влаховска
90. Надя Йорданова Влаховска
91. Илия Василев Лалев
92. Красимира Цветанова Ангелова
93. Янко Алексиев Петров
94. Мирослав Насков Наков
95. Мариян Радославов Илиев
96. Цветан Колев Монев
97. Благой Алвександров Каменов
98. Кирил Цветанов Иванов
99. Радослав Илиев Илиев
100. Теодор Венциславов Каменов
101. Янислав Радославов Илиев
102. Пламен Павлинов Петров
103. Христина Каменова Иванова
104. Детелин Тодоров Иванов
105. Валентин Иванов Мечев
106. Даниела Иванова Димитрова - Ненова
107. Шура Величкова Асенова
108. Йорданка Милчева Ангелова
109. Ангелина Борисова Георгиева
110. Станислав Цанков Станчев
111. Мирослав Райков Георгиев
112. Радослав Мирославов Райков
113. Марин Георгиев Златков
114. Катя Николаева Пекова
115. Тихомир Милков Ангелов
116. Венелин Цеков Ненов
117. Марио Гълабинов Господинов
118. Йордан Тодотров Йорданов
119. Йордан Николов Мечев
120. Ивайло Валентинов Иванов
121. Любомир Бориславов Стефанов
122. Цветелина Мирославава Стефанова
123. Веска Иванова Димитрова
124. Коста Костов Драганов
125. Мирослав Бориславов Ангелов
126. Анислав Николов Петров
127. Севделин Ангелов Георгиев
128. Бисер Асенов Богданов
129. Георги Асенов Богданов
130. Орлин Емилов Борисов
131. Богомил Илиев Калинов
132. Николай Георгиев Атанасов
133. Петко Георгиев Атанасов
134. Теменужка Ангелова Андреева
135. Галя Николаева Георгиева
136. Ангел Николаев Георгиев
137. Илия Велков Иванов
138. Йордан Миладинов Кънов
139. Борислав Костов Петров
140. Верка Дамянова Петрова
141. Калин Благоев Златанов
142. Антон Радосл;авов Кръстев
143. Цветан Трифонов Василев
144. цецка Давидова Цветанова
145. Росен Иванов Петров
146. Николай Василев Николов
147. Йорданка Илиева Николова
148. Миглена Николаева Василева
149. Георги Николаев Маринов
150. Силвия Петкова Геогиева
151. Кирил Пенов Кирилов
152. Николай Петков Георгиев
153. Цветелина Маринова Ангелова
154. Иванка Йорданова Маринова
155. Люба Александрова Михайлова
156. Емин Мехмедов Феимов
157. Илия Гогов Матов
158. Севдалин Славчов Маринов
159. Севастиян Багрянов Сабинов
160. Елвис Сергеев Сандов
161. Мирослав Асенов Михайлов
162. Димитър Цветанов Димитров
163. Катя Данчева Кирова
164. Иво Цветанов Маринов
165. Боряна Димитрова Михайлова
166. Искрен Венциславов Мирославов
167. Данайл Маринов Йолов
168. Лиляна Маринова Йолова
169. Ивайло Маньов Сидеров
170. Лъчезар Цветанов Шабански
171. Афродита Десиславова Мариянова
172. Ивайло Митков Асенов
173. Иларион Ивайлов Братиславов
174. Иларион Братиславов Бенчев
175. Анелия Цветанова Бенчева
176. Ирена Симеонова Ликова
177. Борислав Томов Томов
178. Ивайло Живков Хаджигеоргиев
179. Симеон Георгиев Нецов
180. Томо Костов Миланов
181. Ивайло Томов Кърчев
182. Светла Петрова Кърчева
183. Татяна Викторовна Ташева
184. Димитрина Йорданова Петрова
185. Спасинка Георгиева Ганчева
186. Детелин Петров Ганчев
187. Малина Петрова Мамева
188. Евгени Борисов Цветков
189. Ивка Павлинова Цветкова
190. Николай Вълчев Минчев
191. Юлия Манолова Игнатова
192. Ирина Иванова Ангелова
193. Павлин Вутов Петков
194. Галина Иванова Петкова
195. Валентин Павлинов Вутов
196. Надка Цолова Войчева
197. Павлина Георгиева Николова
198. Донка Петрова Нинова
199. Ирина Тодорова Иванова
200. Лиляна Найденова Петрова
201. Ирина Костадинова Георгиева
202. Костадина Симеонова Стефанова
203. Илия Иванов Николов
204. Генчо Иванов Цветков
205. Татяна Иванова Маринова
206. Гроздан Иванов Горанов
207. Дочка Йорданова Пацовска
208. Ивайло Миленов Златанов
209. Цветана Минкова Рогашка
210. Виолета Петкова Славчева
211. Радослава Миленова Бойкова
212. Мирослав Михайлов Димитров
213. Методи Георгиев Костадинов
214. Пенка Милкова Василева
215. Милен Димитров Дилов
216. Анита Тодорова Горанчовска
217. Анета Георгиева Иванова
218. Благой Илиев Благоев
219. Здравка Върбанова Стаменова
220. Милчо Димитров Фучалски
221. Нада Арсова Николова
222. Асен Владимиров Ганчев
223. Александър Емилов Кръстев
224. Емил Янков Янков
225. Петър Стефанов Янков
226. Момчил Илиев Иванов

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения