Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1167-НС
София, 1 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

По жалба от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ" е постановено решение № 11404/29.09.2014 г. на ВАС по адм.д. № 12227/2014 г., с което е отменено Решение № 973-НС от 18 септември 2014 г. на ЦИК.

Преписката е върната за ново разглеждане от ЦИК за произнасяне по заявление с вх. № 10 (10-8) от 21.09.2014 г. на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ" за регистрация на наблюдатели от сдружението.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-8) от 21.09.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението в полза на 172 (сто седемдесет и две) лица - упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 10 (10-8) от 30.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 170 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Две от лицата са регистрирани като наблюдатели и имат издадени удостоверения. Едно от лицата присъства в предварителната проверка на същата организация с по-късен входящ номер, но не е регистрирано.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

При спазване задължителните указания на ВАС и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 170 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Петя Маргаритова Тодорова-Петкова
2. Поля Гошова Главашка
3. Николай Иванов Марков
4. Росен Георгиев Ангелов
5. Мирослав Цветанов Кръстев
6. Нина Кирилова Николова
7. Вержин Татьоз Такворян
8. Мирослав Веселинов Стоянов
9. Тони Руменов Илиев
10. Юлиан Цветанов Кръстев
11. Николай Иванов Кръстев
12. Борислава Венкова Влаховска
13. Антоан Ивов Георгиев
14. Иван Генов Нинов
15. Таня Борисова Тончева
16. Николай Методиев Луканов
17. Полина Георгиева Якимова
18. Мартин Николаев Луканов
19. Цветелина Георгиева Димитрова
20. Наталия Цветелинова Пешанова
21. Галя Манчева Щерева
22. Владимир Петров Петров
23. Мирела Пламенова Тодорова
24. Даниел Тошков Маринов
25. Иван Стефанов Томов
26. Виолина Георгиева Цветанова
27. Ангелина Георгиева Димитрова
28. Силвия Петкова Стефанова-Григорова
29. Радка Любомирова Тишевишка
30. Диана Иванова Ангелова
31. Хелза Василева Христова
32. Янислава Сашова Тодорова
33. Божимир Аврамов Вълков
34. Христиан Руменов Нинов
35. Здравка Ценова Георгиева
36. Анелия Ценова Лиловска
37. Пламен Маринов Димитров
38. Галя Ангелова Йончева
39. Пламен Тодоров Иванов
40. Перса Савова Костова
41. Цветан Петков Ценов
42. Мария Котова Иванова
43. Наталия Милчева Сиракова
44. Даниела Борисова Котова
45. Йорданка Николова Динева
46. Красимира Николова Митева
47. Георги Валентинов Тодоров
48. Мая Петрова Иванова
49. Стелиян Руменов Цветков
50. Иво Трайков Димитров
51. Венета Цветанова Крумова
52. Сийка Григорова Иванова
53. Виолета Христова Методиева
54. Валентина Маркова Цветкова
55. Цвятко Георгиев Цветков
56. Габриела Иванова Гергова
57. Цветан Иванов Райкински
58. Красимир Марков Марков
59. Викторио Калинов Крумов
60. Боян Дамянов Григоров
61. Анелия Димитрова Йорданова
62. Иван Бисеров Асенов
63. Красимир Цеков Николов
64. Христина Георгиева Христова
65. Калоян Красимиров Николов
66. Виолета Вълова Скрипчовска
67. Ивайло Руменов Николов
68. Камелия Валентинова Тодорова
69. Петър Христов Павлов
70. Илияна Кръстева Павлова
71. Ивка Георгиева Дюлгерска
72. Кристина Георгиева Ценьова
73. Венцислава Огнянова Кръстева
74. Владислав Ангелов Пецов
75. Галина Георгиева Кирилова
76. Силвия Бенкова Цветкова
77. Венцислав Росинов Тодоров
78. Мая Петрова Михайлова
79. Борислав Михайлов Борисов
80. Тошко Митов Рашов
81. Вера Андреева Георгиева
82. Ивана Георгиева Христова
83. Върбан Христов Пенчовски
84. Елеонора Георгиева Георгиева
85. Стела Валериева Митева
86. Николай Георгиев Димитров
87. Таня Костадинова Ангелова
88. Светла Иванова Петкова
89. Емил Цветанов Иванов
90. Нина Цветанова Стаменовска
91. Иван Пламенов Иванов
92. Наташа Христова Въльовска
93. Кирил Александров Ангелов
94. Искрен Иванов Иванов
95. Валери Ненков Стойков
96. Василка Цветкова Григорова
97. Тихомир Митков Тодоров
98. Владислав Александров Ангелов
99. Елка Миткова Цекова
100. Цветомир Маринов Ценов
101. Росица Асенова Гочева
102. Тодор Антонов Костов
103. Емил Аврамов Емануилов
104. Ваня Красимирова Трифонова
105. Димитринка Каменова Петрова
106. Цветана Ангелова Лазарова
107. Десислава Веселинова Иванова
108. Диан Димитров Вълков
109. Силвия Георгиева Якова
110. Адриана Василева Иванова
111. Марин Петров Маринов
112. Николай Тодоров Атанасов
113. Гергана Иванова Димитрова
114. Станислава Иванова Георгиева
115. Галя Тодорова Точевска
116. Евелина Пиринова Вачева-Георгиева
117. Анета Иванова Илиева
118. Валерия Павлова Василева
119. Малинка Гергова Цветкова
120. Цветелина Ивайлова Рангелова
121. Таня Ивайлова Рангелова
122. Филип Лазаров Филипов
123. Камелия Цветкова Филипова
124. Ивка Валериева Илиева
125. Таня Красимирова Драгошинска
126. Валентин Канов Тодоров
127. Калина Иванова Крумова
128. Соня Благоева Цветкова
129. Асен Жеков Асенов
130. Ивайло Кирилов Митов
131. Йорданка Костова Дамянова
132. Цветелина Николава Радославова
133. Цветомир Цанков Върбанов
134. Ирена Христова Кирилова
135. Милена Красимирова Ценова
136. Иванка Парисова Иванова
137. Гена Донова Иванова
138. Десислав Иванов Стоянов
139. Юлия Петкова Петкова
140. Десислав Марков Дешев
141. Гергана Маркова Дешева-Стоянова
142. Цветелин Николов Каменов
143. Пламен Валентинов Иванов
144. Радослава Милкова Николова
145. Мария Пламенова Цветанова
146. Лиляна Владинова Иванова
147. Валери Димитров Цонов
148. Антоанета Иванова Дудушка
149. Галя Георгиева Каменова
150. Мирослава Димитрова Михайлова
151. Мариана Димитрова Ангелова
152. Анелия Иванова Иванова
153. Иван Калинов Иванов
154. Зорница Тошкова Захариева
155. Петя Ивова Стоянова
156. Йорданка Правдолюбова Боянова
157. Венцислав Петров Митов
158. Милчо Георгиев Вълов
159. Анатоли Любомиров Костов
160. Маргарита Тодорова Георгиева
161. Тодорка Иванова Велчовска
162. Светла Тодорова Тодорова
163. Петър Лазаров Петров
164 Милен Ангелов Иванов
165. Антоанета Божимирова Петрова
166. Елеонора Василева Търнева
167. Илияна Любомирова Нечева
168. Десислава Иванова Костова
169. Калинка Иванова Костова
170. Нина Симеонова Иванова

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица: 

1. Анка Борисова Цветкова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №1881 / Сдружение „Земеделски младежки съюз"
2.  Тошо Кирилов Кръстев Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №1882 / Сдружение „Земеделски младежки съюз"

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения