Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1159-МИ
София, 20 септември 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 1133-МИ от 18 септември 2019 г. на ЦИК

В Централната избирателна комисия е постъпило искане с вх. № МИ-10-114 от 20 септември 2019 г. от Атанас Венков Мавродиев – упълномощен представител на ПП „МИР“ във връзка с допусната явна фактическа грешка в Решение № 1133-МИ от 18 септември 2019 г. в мотивите – пети и осми абзац и в диспозитива на решението.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в Решение № 1133-МИ от 18 септември 2019 г., като в мотивите и в диспозитива на решението вместо думите „изборите за общински съветници“ да се чете „изборите за общински съветници и за кметове“.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1133-МИ/

Календар

Решения

  • № 3361-МИ / 24.05.2024

    относно: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

  • № 3360-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3359-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения