Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1153-МИ
София, 25 май 2022 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Юделник, община Сливо поле, област Русе

Общинска избирателна комисия – Сливо поле, с писмо вх. № МИ-15-160 от 20.05.2022 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 122-МИ от 17.05.2022 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е обявила предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Юделник, община Сливо поле, област Русе, Мелекбер Арифова Ризова.

Към писмото са приложени следните документи: заверено копие от решение № 122-МИ от 17.05.2022 г. на ОИК – Сливо поле; заверено копие от протокол № 22 от 17.05.2022 г. от заседание на ОИК – Сливо поле; препис-извлечение от акт за смърт № 1470 от 11.05.2022 г.

От извършена служебна проверка на интернет страницата на ГД „ГРАО“ е видно, че броят на населението по постоянен адрес на кметство Юделник към 15.03.2022 г. е 663 души, поради което в кметство Юделник, община Сливо поле, област Русе, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Сливо поле, област Русе, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Юделник, община Сливо поле, област Русе.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения