Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1151-ПВР/МИ
София, 12 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Иван Тодоров Ибришимов – председател на предизборния щаб на ПП „Българска социалистическа партия” – гр. Дупница, срещу решение № 158 от 05.10.2011 г. на ОИК – Дупница

Постъпила е жалба вх. № М-546 от 10.10.2011 г. от Иван Тодоров Ибришимов - председател на предизборния щаб на ПП „Българска социалистическа партия - гр. Дупница, редовно упълномощен с пълномощно № 1257 от 07.09.2011 г. от Сергей Станишев - председател на НС на БСП, срещу решение № 158 от 05.10.2011 г. на ОИК - Дупница.
В жалбата се твърди, че с решение № 158 от 05.10.2011 г. ОИК - Дупница, е приела, че предизборният плакат на кандидата за кмет на община Дупница Станислав Павлов полето, в което е изписано „Купуването и продаването на гласове е престъпление", е с площ по-малко от 10 %, което е нарушение на чл. 134, ал. 2 от ИК. Със същото решение ОИК - Дупница, е указала на ПП „БСП" - Дупница, да премахне агитационните материали, които са в нарушение на разпоредбите на чл. 134, ал. 2 от ИК.
Прави се искане решението да бъде отменено на процесуално основание.
Жалбата е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
По преписката е представено решение № 158 от 05.10.2011 г. на ОИК - Дупница, и протокол № 25 от същата дата, както и агитационен плакат на кандидата за кмет на община Дупница Станислав Павлов.
В обжалваното решение ОИК - Дупница, е направила подробни изчисления на размера на плаката и полето, в което е изписано, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление", от които е видно, че същото заема площ от около 1,8 % от общата лицева площ на плаката.
При направената проверка на приложените към преписката доказателства Централната избирателна комисия установи, че решение № 158 от 05.10.2011 г. на ОИК - Дупница, е правилно и законосъобразно постановено.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Избирателния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Иван Тодоров Ибришимов - председател на предизборния щаб на ПП „Българска социалистическа партия - гр. Дупница, редовно упълномощен с пълномощно № 1257 от 07.09.2011 г. от Сергей Станишев - председател на НС на БСП, срещу решение № 158 от 05.10.2011 г. на ОИК - Дупница.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1073-МИ / 18.01.2022

    относно: допускане на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1072-МИ / 18.01.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 27 февруари 2022 г.

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • всички решения