Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1145-МИ
София, 12 май 2022 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна

Общинска избирателна комисия – Вълчи дол, със свое писмо вх. № МИ-15-139 от 04.05.2022 г. е изпратила уведомление на Централната избирателна комисия за насрочване на частичен избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна.

Към писмото са приложени следните документи: копие от протокол № 49 от 27.04.2022 г. и заверено копие на решение № 143-МИ от 27.04.2022 г. на ОИК – Вълчи дол.

Със свое решение № 142-МИ от 11.06.2021 г. ОИК – Вълчи дол, е обявила предсрочно прекратяване на пълномощията на Георги Минчев Тронков, обявен за избран за кмет на община Вълчи дол с решение № 93 от 28.10.2019 г. на ОИК на изборите за общински съветници и кметове, произведени на 27.10.2019 г.

Решение № 142-МИ от 11.06.2021 г. на ОИК – Вълчи дол, е обжалвано пред Адимнистративен съд – Варна, като е образувано административно дело № 1328/2021 г. по описа на Административен съд – Варна. Със свое решение № 928/06.07.2021 г. съдът e отхвърлил като неоснователна жалбата на Георги Тронков срещу решение № 142-МИ от 11.06.2021 г. на ОИК – Вълчи дол.

Решение № 928/06.07.2021 г. на Административен съд – Варна, е обжалвано пред Върховния административен съд, като е образувано административно дело № 1328/2021 г. по описа на ВАС. С решение № 3943/21.04.2022 г. Върховният административен съд е оставил в сила решение № 928/06.07.2021 г. на Административен съд – Варна.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Вълчи дол, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия намира, че са налице изискванията на чл. 463, ал. 1 ИК за произвеждане на частичен избор за кмет на община Вълчи дол, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения