Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1145-МИ
София, 12 май 2022 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна

Общинска избирателна комисия – Вълчи дол, със свое писмо вх. № МИ-15-139 от 04.05.2022 г. е изпратила уведомление на Централната избирателна комисия за насрочване на частичен избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна.

Към писмото са приложени следните документи: копие от протокол № 49 от 27.04.2022 г. и заверено копие на решение № 143-МИ от 27.04.2022 г. на ОИК – Вълчи дол.

Със свое решение № 142-МИ от 11.06.2021 г. ОИК – Вълчи дол, е обявила предсрочно прекратяване на пълномощията на Георги Минчев Тронков, обявен за избран за кмет на община Вълчи дол с решение № 93 от 28.10.2019 г. на ОИК на изборите за общински съветници и кметове, произведени на 27.10.2019 г.

Решение № 142-МИ от 11.06.2021 г. на ОИК – Вълчи дол, е обжалвано пред Адимнистративен съд – Варна, като е образувано административно дело № 1328/2021 г. по описа на Административен съд – Варна. Със свое решение № 928/06.07.2021 г. съдът e отхвърлил като неоснователна жалбата на Георги Тронков срещу решение № 142-МИ от 11.06.2021 г. на ОИК – Вълчи дол.

Решение № 928/06.07.2021 г. на Административен съд – Варна, е обжалвано пред Върховния административен съд, като е образувано административно дело № 1328/2021 г. по описа на ВАС. С решение № 3943/21.04.2022 г. Върховният административен съд е оставил в сила решение № 928/06.07.2021 г. на Административен съд – Варна.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Вълчи дол, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия намира, че са налице изискванията на чл. 463, ал. 1 ИК за произвеждане на частичен избор за кмет на община Вълчи дол, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения