Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1113-ПВР/МИ
София, 7 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Георги Митков Миленков – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи”, срещу решение № 119-МИ от 03.10.2011 г. на ОИК – Луковит, област Ловеч

Постъпила е жалба вх. № М-409/04.10.2011 г. от Георги Митков Миленков - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", срещу решение № 119-МИ от 03.10.2011 г. на ОИК - Луковит, с което е взето решение за квотното разпределение на ръководството и състава на секционните избирателни комисии и е назначен поименният им състав. Решението е взето в изпълнение на Решение № 999-ПВР/МИ от 29 септември 2011 г. на ЦИК, с което е отменено решение № 115-МИ от 27.09.2011 на ОИК - Луковит, и са й дадени указания за назначаване ръководството и съставите на секционните избирателни комисии.
В жалбата се възразява срещу преместването на един член от квотата на ПП „ДПС" от една СИК в друга и се повтарят възраженията от предходната жалба, подадена в ЦИК с вх. № M-190/28.09.2011 г.
Жалбата е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
Видно от приложеното решение № 119-МИ от 03.10.2011 г. на ОИК - Луковит, комисията стриктно е спазила дадените й от ЦИК указания с Решение № 999-ПВР/МИ от 29 септември 2011 г. на ЦИК, като е приела следното квотно разпределение на ръководните места в секционните избирателни комисии: за ПП „ГЕРБ" - 38 места, за Коалиция за България - 15, за ПП „Движение за права и свободи" - 12, за ПП „Атака" - 8, за Синята коалиция - 4, за ПП „НДСВ" - 1. Квотното разпределение на състава на секционните избирателни комисии също съответства на изискванията на Изборния кодекс и на Методиката, приета с Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 на ЦИК.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Георги Митков Миленков - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", срещу решение № 119-МИ от 03.10.2011 г. на ОИК - Луковит.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения