Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1100-ПВР/МИ
София, 6 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  допълване на решение № 861-ПВР/МИ от 20.09.2011 г. относно назначаване на комисии по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс, които да приемат от СИК бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с 17, ал. 1 и чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. В решение № 861-ПВР/МИ от 20.09.2011 г. на ЦИК в раздел II. „Изисквания към членовете на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК" се създава нова точка 18 със следното съдържание:
„18. Член на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК, докато заема длъжността си, не може да бъде член на избирателна комисия, кандидат за изборите за президент и вицепрезидент на републиката или за изборите за общински съветници и кметове, народен представител, член на Европейския парламент, министър или заместник-министър, главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет, главен секретар на министерство или областна администрация, съдия в Конституционния съд, съдия в административен съд или прокурор в административна прокуратура, съдия във Върховния административен съд или прокурор във Върховната административна прокуратура, областен управител или заместник областен управител, кмет или заместник-кмет, военнослужещ във въоръжените сили, служител в Министерството на вътрешните работи".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения