Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 11-ЕП
София, 26 март 2019 г.

ОТНОСНО: критериите за определяне на секции за машинно гласуване

На основание чл. 3, ал. 1, чл. 212, ал. 5, чл. 256, ал. 2 от Изборния кодекс, § 39, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 21 от 2019 г.) и Решение № 7-ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. Определя 3000 секции в страната за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
  2. Секциите за машинно гласуване да са в тридесет и един района и в населени места с различна численост на избирателите:

- над 100 000 избиратели;

- от 50 000 до 99 999 избиратели;

- от 10 000 до 49 999 избиратели;

- от 5000 до 9999 избиратели;

- от 1000 до 4999 избиратели;

- над 300 до 999 избиратели.

  1. Машинно гласуване не се произвежда в избирателни секции с по-малко от 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме и в избирателни секции извън страната

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения