Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 11-МИ
София, 15 юни 2011 г.

ОТНОСНО:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Горна Малина на 25 юни 2011 г.

На основание чл. 5, ал. 1 и чл. 7, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) и чл. 26, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на ОИК - Горна Малина, Софийска област, за подготовка и произвеждане на местен референдум на 25 юни 2011 г., както следва:

Председател - 357 лева
Заместник-председател - 327 лева
Секретар - 327 лева
Член - 307 лева

2. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на СИК за произвеждане на местен референдум на 25 юни 2011 г., както следва:

Председател - 34 лева
Заместник-председател - 32 лева
Секретар - 32 лева
Член - 30 лева

3. Възнагражденията на ОИК и СИК са за сметка на общинския бюджет и не се облагат с данъци по ЗДОФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

  


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2495-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2494-МИ / 25.09.2023

    относно: откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. по обособени позиции

  • № 2493-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения