Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 11-МИ
София, 15 юни 2011 г.

ОТНОСНО:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Горна Малина на 25 юни 2011 г.

На основание чл. 5, ал. 1 и чл. 7, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) и чл. 26, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на ОИК - Горна Малина, Софийска област, за подготовка и произвеждане на местен референдум на 25 юни 2011 г., както следва:

Председател - 357 лева
Заместник-председател - 327 лева
Секретар - 327 лева
Член - 307 лева

2. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на СИК за произвеждане на местен референдум на 25 юни 2011 г., както следва:

Председател - 34 лева
Заместник-председател - 32 лева
Секретар - 32 лева
Член - 30 лева

3. Възнагражденията на ОИК и СИК са за сметка на общинския бюджет и не се облагат с данъци по ЗДОФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

  


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения