Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 11-МИ
София, 15 юни 2011 г.

ОТНОСНО:  възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Горна Малина на 25 юни 2011 г.

На основание чл. 5, ал. 1 и чл. 7, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) и чл. 26, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на ОИК - Горна Малина, Софийска област, за подготовка и произвеждане на местен референдум на 25 юни 2011 г., както следва:

Председател - 357 лева
Заместник-председател - 327 лева
Секретар - 327 лева
Член - 307 лева

2. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на СИК за произвеждане на местен референдум на 25 юни 2011 г., както следва:

Председател - 34 лева
Заместник-председател - 32 лева
Секретар - 32 лева
Член - 30 лева

3. Възнагражденията на ОИК и СИК са за сметка на общинския бюджет и не се облагат с данъци по ЗДОФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

  


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения