Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1088-МИ
София, 12 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Лом, област Монтана

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-240 от 12.09.2019 г. от Драган Цветанов – председател на ОИК – Лом, с искане за промяна в състава на ОИК – Лом, на мястото на назначената с Решение № 886-МИ от 30 август 2019 г. Теодора Йорданова Каменова-Ценкова – член на ОИК – Лом, да бъде назначен Валентин Борисов Иванов.

Към предложението са приложени: заявление от Теодора Йорданова Каменова-Ценкова за освобождаването й като член на ОИК – Лом, поради служебни ангажименти, както и заявление от Гаврил Гаврилов – пълномощник на ПП „ГЕРБ“ с предложение за назначаване на нов член на мястото на Теодора Йорданова Каменова-Ценкова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Лом, област Монтана, Теодора Йорданова Каменова-Ценкова, ЕГН … и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Лом, област Монтана, Валентин Борисов Иванов, ЕГН …..

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения