Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1087-МИ
София, 12.09.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Димитровград, област Хасково

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-280 от 10.09.2019 г. от кмета на община Димитровград, за промяна в състава на ОИК – Димитровград, област Хасково. Предлага се на мястото на назначения с Решение № 683-МИ от 23 август 2019 г. Димитър Стоянов Петров – член на ОИК – Димитровград, да бъде назначена Милена Стоянова Русева.

Към предложението са приложени: заявление от Димитър Стоянов Петров за освобождаването му като член на ОИК - Димитровград; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Милена Стоянова Русева и предложение Койчо Николов Вълчев, упълномощен представител на коалиция „БСП за България“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Димитровград, област Хасково, Димитър Стоянов Петров, ЕГН … и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Димитровград, област Хасково, Милена Стоянова Русева, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 12.09.2019 в 18:10 часа

Календар

Решения

  • № 1135-МИ / 18.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка на Решение № 915-МИ от 30 август 2019 г. на ЦИК, относно назначаване на Общинската избирателна комисия в община Ботевград, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1134-МИ / 18.09.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Оряхово, област

  • № 1133-МИ / 18.09.2019

    относно: жалба от ПП „МИР“, представлявана от Симеон Славчев Славчев, срещу Решение № 28-МИ от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Стамболийски, област Пловдив

  • всички решения