Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1078-НС
София, 26 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 18 (18-5) от 25.09.2014 г. от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", представлявано от Георги Николов Атанасов - председател на УС, чрез упълномощения представител Валентин Кирилов Савов, регистрирана с Решение на ЦИК № 931-НС от 13 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Валентин Кирилов Савов - упълномощен от представляващия сдружението Георги Николов Атанасов, в полза на 170 (сто и седемдесет) лица - упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 18 (18-5) от 25.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всичките 170 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. При извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Като изхожда от това, и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 170 упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Димитър Великов Димитров
2. Марияна Михайлова Илиева
3. Преслава Георгиева Ваковска
4. Галина Стефанова Ваковска
5. Денка Петрова Славова
6. Светослав Стоянов Гочев
7. Стоян Светославов Гочев
8. Найден Никилов Шерингов
9. Ваня Стефанова Стойчева
10. Тодорка Пенева Иванова
11. Стелиян Георгиев Георгиев
12. Людмила Стоянова Антонова
13. Стефка Панайотова Караянева-Задгорска
14. Севдалина Димитрова Сарандева
15. Зорка Тодорова Неделчева
16. Мария Георгиева Донева
17. Дена Димитрова Иванова
18. Тодорка Симеонова Иваненко
19. Венцислав Валентинов Росанов
20. Жулиета Атанасова Георгиева
21. Светлозар Маринов Монов
22. Анастас Киров Анастасов
23. Татяна Димитрова Илиева
24. Изабел Саркизова Николова
25. Георги Цветков Кънински
26. Дарина Желязкова Иванова
27. Йордан Ивайлов Катранджиев
28. Женя Йорданова Катранджиева
29. Илия Михайлов Илиев
30. Елена Иванова Георгиева
31. Маргарита Русева Маринова
32. Емилия Василева Агопова
33. Амалия Андреева Георгиева
34. Ивелина Атанасова Филипова
35 Десислав Пламенов Стоянов
36. Илияна Янчева Георгиева
37. Николай Симеонов Димитров
38. Емилия Димитрова Димитрова
39. Павлинка Николаева Николова
40. Стоянка Маринова Радичкова
41. Нивелин Маринов Радичков
42 Анелия Стефанова Николова
43. Добромир Георгиев Димитров
44. Станка Петрова Стоянова
45. Славен Веселинов Стоянов
46. Теменуга Тодорова Димитрова
47. Милена Панайотова Ненчева
48. Калоян Петров Костадинов
49. Ангелина Рангелова Ангелова
50. Емилия Валериева Павлова
51. Георги Митов Георгиев
52. Вълкана Василева Съръндачка
53. Йорданка Стефанова Костадинова
54. Огнян Петров Христов
55. Димитър Марков Димитров
56. Фина Ангелова Николова
57. Соня Миткова Борисова
58. Цецка Илиева Димитрова
59. Елза Димитрова Петрова
60. Параскева Тодорова Трифонова
61. Лиляна Георгиева Костова
62. Христина  Кирилова Андреева
63. Миглена Цветкова Джурова
64. Венелин Найденов Петков
65. Зорница Асенова Йорданова
66. Георги Райчев Захариев
67. Тереза Николаева Джурова
68. Мирослав Димитров Радойков
69. Антоанета Арсенова Петрова
70. Кирил Еленков Калистратов
71. Анжела Йорданова Алексиева
72. Димитър Борисов димитров
73. Здравко Кръстев Петков
74. Михайл Петров Неделков
75. Ячко Божинов Яков
76. Лионка Петкова Толина
77. Огнян Борисов Атанасов
78. Светла Иванова Атанасова
79. Александър Илианов Илиев
80. Валентин Антонов Симеонов
81. Цветав Принов Станев
82. Милка Владимирова Димитрова
83. Венета Димитрова Дакова
84. Снежанка Ставрова Дамянова
85. Иван Николов Иванов
86. Диана Петкова Ангелова
87. Галинка Бориславова Живкова
88. Йордан Марков Вачев
89. Каменка Вескова Илиева
90. Даниела Миланова Иванова
91. Нели Иванова Петрова
92. Малинка Димитрова Аврамова
93. Татяна Драгоева Симеонова
94. Христина Велизарова Томова
95. Десислава Михайлова Йорданова
96. Цветелина Николаева Христова
97. Цено Велков Спасов
98. Надя Ангелова Ангелова
99. Александър Илиев Тачев
100. Валентина Иванова Теофилова
101. Даниела Венелинова Найденова
102. Тонислав Иванов Теофилов
103. Петър Ангелов Петров
104. Силвия Кръстева Конова
105. Спасена Виданова Илиева
106. Мария Владимирова Русинова
107. Цеца Давидкова Иванова
108. Боринка Тодорова Николова
109. Цветослав Георгиев Симеонов
110. Боби Александров Кузманов
111. Георги Каменов Симеонов
112. Димитър Иванов Петров
113. Цветан Иванов Григоров
114. Йорданка Александрова Ангелова
115. Замфира Йорданова Радичева
116. Албена Веселинова Радичкова
117. Димитрана Младенова Александрова
118. Николай Иванов Митов
119. Светла Иванова Димитрова
120. Еленка Ангелова Горанова
121. Зора Василева Цветкова
122. Светослав Владиславов Вълков
123. Боряна Трендафилова Рангелова
124. Любомир Цветков Алексиев
125. Павлина Стоянова Кирова
126. Росен Димитров Спасов
127. Румен Иванов Антов
128. Мая Христова Василева
129. Димитър Венциславов Иванов
130. Маргарита Методиева Николова
131. Огнемир Веселинов Даракчийски
132. Георги Иванов Чолашки
133. Антоний Владимиров Каравелски
134. Цветана Петрова Димитрова
135. Розалия Любчова Йорданова
136. Владимир Александров Владимиров
137. Людмила Ангелова Григорова
138. Катя Войнова Вигларова
139. Монка Митова Накова
140. Диляна Лазарова Благоева
141. Мария Детлеф Ерик Филипова
142. Илия Цветанов Григоров
143. Тони Костов Тодоров
144. Милена Николаева Дамянова
145. Петър Дафинков Иванов
146. Венислава Атанасова Давидкова
147. Радомир Илиев Трайков
148. Никола Любенов Спасов
149. Илия Иванов Антонов
150. Снежана Ценкова Цекова
151. Соня Рангелова Славчева
152. Снежана Любенова Георгиева
153. Росанка Рангелова Младенова
154. Мито Борисов Митов
155. Валентина Иванова Колова
156. Кика Петрова Харалампиева
157. Благойка Иванова Петрова
158. Цецко Иванов Петров
159. Стефан Ставров Ценов
160. Тодор Живков Асенов
161. Венеци Митрофанов Пешунов
162. Славейко Цветанов Славчов
163. Велко Петров Велков
164. Мито Каменов Митов
165. Димитър Калинов Кирилов
166. Ивалина Бориславова Борисова
167. Петко Нончов Петков
168. Клавдия Недкова Илиева
169. Стоян Трифонов Стоянов
170. Виктория Красимирова Иванова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения