Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1063-НС
София, 25 септември 2014 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1056-НС от 24 септември 2014 г. на ЦИК за регистрация на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Централната избирателна комисия констатира, че в Решение № 1056-НС от 24 септември 2014 г. лицето Диана Трифонова Динкова, ЕГН ..., е с невалиден ЕГН, поради което е отхвърлено искането за регистрацията й като наблюдател. Същевременно обаче поради допусната техническа грешка лицето е останало в списъка на регистрираните наблюдатели. Също така се установи, че е допусната техническа грешка в поредния номер на регистрираните кандидати, като липсва № 6 и 30.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 1056-НС от 24 септември 2014 г. на ЦИК, като диспозитивът да се чете така:

Име, презиме, фамилия
1 Анета Жекова Василева-Янкова
2 Васка Красимирова Петрова
3 Виктория Любомирова Ламбова
4 Дора Димитрова Петрова
5 Елина Гошева Манева
6 Емил Георгиев Мандраджиев
7 Жеко Стоянов Стоянкулов
8 Кера Стоянова Стоянкулова
9 Маргарита Георгиева Мандраджиева
10 Радка Иванова Сулева
11 Стоян Петков Георгиев
12 Теодора Кирова Манолова
13 Александър Чавдаров Янкулов
14 Николай Георгиев Велков
15 Росица Стоянова Гогова
16 Ирина Димитрова Стоянова
17 Георги Славчев Георгиев
18 Елена Емилова Стоянова
19 Гергана Серафимова Испорска
20 Аска Орисова Велкова
21 Десислава Иванова Данкова
22 Крум Каменов Испорски
23 Детелина Райчова Маринкова
24 Йорданка Дончева Гарабедян
25 Мариана Вълканова Георгиева
26 Нели Танева Мартинова-Канева
27 Светла Иванова Неделчева
28 Живко Колев Жеков

Отхвърля искането за регистрация като наблюдатели на следните лица:

Име, презиме, фамилия  
1 Веселина Господинова Добрева Невалиден ЕГН
2 Диана Трифонова Динкова Невалиден ЕГН
3 Галин Жеков Василев Невалиден ЕГН

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1056-НС/

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения