Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1056-НС
София, 24 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

По жалба на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ" е постановено решение № 11126/23.09.2014 г. на ВАС по адм.д. № 11976/2014 г., с което е отменено Решение № 961-НС от 17 септември 2014 г. на ЦИК.

Преписката е върната за ново разглеждане от ЦИК за произнасяне по заявление с вх. № 18 (18-2) от 16.09.2014 г. на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ" за регистрация на наблюдатели от сдружението.

При спазване задължителните указания на ВАС и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 28 упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1 Анета Жекова Василева-Янкова
2 Васка Красимирова Петрова
3 Виктория Любомирова Ламбова
4 Дора Димитрова Петрова
5 Елина Гошева Манева
7 Емил Георгиев Мандраджиев
8 Жеко Стоянов Стоянкулов
9 Кера Стоянова Стоянкулова
10 Маргарита Георгиева Мандраджиева
11 Радка Иванова Сулева
12 Стоян Петков Георгиев
13 Теодора Кирова Манолова
14 Александър Чавдаров Янкулов
15 Николай Георгиев Велков
16 Росица Стоянова Гогова
17 Ирина Димитрова Стоянова
18 Георги Славчев Георгиев
19 Елена Емилова Стоянова
20 Гергана Серафимова Испорска
21 Аска Орисова Велкова
22 Десислава Иванова Данкова
23 Крум Каменов Испорски
24 Детелина Райчова Маринкова
25 Йорданка Дончева Гарабедян
26 Мариана Вълканова Георгиева
27 Нели Танева Мартинова-Канева
28 Светла Иванова Неделчева
29 Живко Колев Жеков
31 Диана Трифонова Динкова

Отхвърля искането за регистрация като наблюдатели на следните лица:. 

Име, презиме, фамилия  
1 Веселина Господинова Добрева Невалиден ЕГН
2 Диана Трифонова Динкова Невалиден ЕГН
3 Галин Жеков Василев Невалиден ЕГН

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1063-НС/

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения