Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1063-ПВР/МИ
София, 4 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Батак, област Пазарджик, назначена с Решение № 358-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-720/04.10.2011 г. от Иван Аврамов - упълномощен представител на ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД", с което се предлага на мястото на Боряна Петрова Велкова - освободена от заеманата длъжност - член на ОИК - Батак, с Решение № 1007-ПВР/МИ от 30.09.2011 г. на ЦИК, за член на ОИК - Батак, област Пазарджик, Димитрия Атанасова Мяхова. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Димитрия Атанасова Мяхова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Батак, област Пазарджик, Димитрия Атанасова Мяхова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения