Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1063-ПВР/МИ
София, 4 октомври 2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Батак, област Пазарджик, назначена с Решение № 358-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-720/04.10.2011 г. от Иван Аврамов - упълномощен представител на ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД", с което се предлага на мястото на Боряна Петрова Велкова - освободена от заеманата длъжност - член на ОИК - Батак, с Решение № 1007-ПВР/МИ от 30.09.2011 г. на ЦИК, за член на ОИК - Батак, област Пазарджик, Димитрия Атанасова Мяхова. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Димитрия Атанасова Мяхова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Батак, област Пазарджик, Димитрия Атанасова Мяхова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1916-МИ / 03.12.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Калояново, област Пловдив

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • всички решения