Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1062-ПВР/МИ
София, 4 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Никола Козлево, област Шумен, назначена с Решение № 385-ПВР/МИ от 17 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-686 от 27.09.2011 г. от Драгомир Емилов Драгнев за освобождаването му като член на ОИК - Никола Козлево, по собствено желание, поради обстоятелството, че е регистриран в кандидатската листа за общински съветници на община Шумен.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Никола Козлево, област Шумен, Драгомир Емилов Драгнев, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 17 от 01.09.2011 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения