Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1059-НС
София, 21 декември 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване на Младен Тодоров Запрянов и Лозко Стефанов Лозев за народни представители в Двадесет и девети изборен район – Хасковски, в 47-то Народно събрание

С писмо вх. № НС-02-122\1 от 20.12.2021 г. на ЦИК председателят на Народното събрание приложено изпраща на Централната избирателна комисия заявление с вх. № АД-47-1194-3 от 20.12.2021 г. на НС от Ивайло Георгиев Стайков, че не желае да бъде народен представител в 47-то Народно събрание.

С оглед изложеното Централната избирателна комисия приема, че е налице отказ на Ивайло Георгиев Стайков за встъпване в пълномощия и за полагане на клетва като народен представител съгласно чл. 76, ал. 2 от Конституцията на Република България.

Доколкото с Решение № 1035-НС от 14.12.2021 г. на ЦИК освен Ивайло Георгиев Стайков за народен представител е обявен следващият в листата под № 4 Младен Тодоров Запрянов на мястото на Атанас Петров Атанасов за времето, през което Асен Васков Василев или Атанас Петров Атанасов изпълняват функциите на министър, ЦИК счита, че поради отказа на Ивайло Георгиев Стайков да встъпи в пълномощията на народен представител с това решение Младен Тодоров Запрянов трябва да бъде обявен за народен представител на мястото на Асен Васков Василев, а Лозко Стефанов Лозев следва да бъде обявен за народен представител на мястото на Атанас Петров Атанасов.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 1 от 16 януари 1992 г. по к.д. № 18/91 г. на Конституционния съд на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за народен представител в 47-то Народно събрание в Двадесет и девети изборен район – Хасковски, Младен Тодоров Запрянов, ЕГН ..., под № 4 от листата на коалиция „Продължаваме Промяната“ на мястото на Асен Васков Василев за времето, през което Асен Васков Василев или Атанас Петров Атанасов изпълняват функции на министър.

ОБЯВЯВА за народен представител в 47-то Народно събрание в Двадесет и девети изборен район – Хасковски, Лозко Стефанов Лозев, ЕГН ..., под № 5 от листата на коалиция „Продължаваме Промяната“ на мястото на Атанас Петров Атанасов за времето, през което Асен Васков Василев или Атанас Петров Атанасов изпълняват функции на министър.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

1035-НС/

Календар

Решения

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1080-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения