Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1057-НС
София, 24 септември 2014 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 996-НС от 19 септември 2014 г. на ЦИК за регистрация на сдружение „Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 996-НС от 19 септември 2014 г. на ЦИК, както следва:

В абзац 3, стр. 1, вместо „фондация „Правен институт за обучение и решаване на спорове извън съда" да се чете „сдружение „Асоциация „Прозрачност без граници".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

996-НС/

Календар

Решения