Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1053-МИ
София, 4 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Николай Станоев Станоев, организационен секретар на ПП „ГЕРБ” – „Витоша”, срещу нарушение на чл. 104 от ИК

Постъпила е жалба с вх. № М-328/03.10.2011 г. от Николай Станоев Станоев, организационен секретар на ПП „ГЕРБ" - „Витоша", срещу действия от страна на Любен Ангелов Петров - кмет на район „Витоша".
В жалбата се твърди, че е нарушен чл. 104 от ИК от Любен Ангелов Петров - кмет на район „Витоша", тъй като същият като кандидат за общински съветник на СОС от листата на „Синята коалиция"е посещавал сградата на районната администрация на ул. „Слънце" № 2 за времето от 25 до 30 септември 2011 г.
Жалбата е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
От събраните доказателства е видно, че не е налице нарушение на чл. 104 от ИК.
Със заявление вх. № 0817-227 от 26.09.2011 г. на Столична община Любен Ангелов Петров е поискал ползването на платен годишен отпуск за времето от 23.09. до 23.10.2011 г. включително, като в заявлението е посочил, че ще бъде заместван от Вълкан Диянов Диянов - секретар на СО - район „Витоша". Това, че Любен Ангелов Петров е посещавал сградата на район „Витоша" не представлява нарушение по смисъла на Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 104 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Николай Станоев Станоев, организационен секретар на ПП „ГЕРБ" - „Витоша", срещу действия от страна на Любен Ангелов Петров - кмет на район „Витоша", като неоснователна.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения