Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1043-НС
София, 23 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-8) от 21.09.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението в полза на 172 (сто седемдесет и две) лица - упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 10 (10-8) от 22.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение за регистрация на наблюдатели на фондацията. От присъстващите в залата 15 членове на комисия за проекта на решение за регистрация гласуваха 9, а против 6 членове, поради което следва да се постанови решение за отхвърляне на заявлението за регистрация.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 3 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ и чл. 112 от Изборния кодекс поради липса на необходимото мнозинство по чл. 53, ал. 4, изр. първо от ИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ заявената регистрация на 172 лица като наблюдатели на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1.        Петя Маргаритова Тодорова-Петкова
2.        Поля Гошова Главашка
3.        Николай Иванов Марков
4.        Росен Георгиев Ангелов
5.        Мирослав Цветанов Кръстев
6.        Нина Кирилова Николова
7.        Вержин Татьоз Такворян
8.        Мирослав Веселинов Стоянов
9.        Тони Руменов Илиев
10.   Юлиан Цветанов Кръстев
11.   Николай Иванов Кръстев
12.   Борислава Венкова Влаховска
13.   Антоан Ивов Георгиев
14.   Иван Генов Нинов
15.   Таня Борисова Тончева
16.   Николай Методиев Луканов
17.   Полина Георгиева Якимова
18.   Мартин Николаев Луканов
19.   Цветелина Георгиева Димитрова
20.   Наталия Цветелинова Пешанова
21.   Галя Манчева Щерева
22.   Владимир Петров Петров
23.   Мирела Пламенова Тодорова
24.   Даниел Тошков Маринов
25.   Иван Стефанов Томов
26.   Виолина Георгиева Цветанова
27.   Ангелина Георгиева Димитрова
28.   Силвия Петкова Стефанова-Григорова
29.   Радка Любомирова Тишевишка
30.   Диана Иванова Ангелова
31.   Хелза Василева Христова
32.   Янислава Сашова Тодорова
33.   Божимир Аврамов Вълков
34.   Христиан Руменов Нинов
35.   Здравка Ценова Георгиева
36.   Анелия Ценова Лиловска
37.   Пламен Маринов Димитров
38.   Галя Ангелова Йончева
39.   Пламен Тодоров Иванов
40.   Перса Савова Костова
41.   Цветан Петков Ценов
42.   Мария Котова Иванова
43.   Наталия Милчева Сиракова
44.   Даниела Борисова Котова
45.   Йорданка Николова Динева
46.   Красимира Николова Митева
47.   Георги Валентинов Тодоров
48.   Мая Петрова Иванова
49.   Стелиян Руменов Цветков
50.   Иво Трайков Димитров
51.   Венета Цветанова Крумова
52.   Сийка Григорова Иванова
53.   Виолета Христова Методиева
54.   Валентина Маркова Цветкова
55.   Цвятко Георгиев Цветков
56.   Габриела Иванова Гергова
57.   Цветан Иванов Райкински
58.   Анка Борисова Цветкова
59.   Красимир Марков Марков
60.   Викторио Калинов Крумов
61.   Боян Дамянов Григоров
62.   Анелия Димитрова Йорданова
63.   Иван Бисеров Асенов
64.   Красимир Цеков Николов
65.   Христина Георгиева Христова
66.   Калоян Красимиров Николов
67.   Виолета Вълова Скрипчовска
68.   Ивайло Руменов Николов
69.   Камелия Валентинова Тодорова
70.   Петър Христов Павлов
71.   Илияна Кръстева Павлова
72.   Ивка Георгиева Дюлгерска
73.   Кристина Георгиева Ценьова 
74.   Венцислава Огнянова Кръстева
75.   Владислав Ангелов Пецов
76.   Галина Георгиева Кирилова
77.   Силвия Бенкова Цветкова
78.   Венцислав Росинов Тодоров
79.   Мая Петрова Михайлова
80.   Борислав Михайлов Борисов
81.   Тошко Митов Рашов
82.   Вера Андреева Георгиева
83.   Ивана Георгиева Христова
84.   Върбан Христов Пенчовски
85.   Елеонора Георгиева Георгиева
86.   Стела Валериева Митева
87.   Николай Георгиев Димитров
88.   Таня Костадинова Ангелова
89.   Светла Иванова Петкова
90.   Емил Цветанов Иванов
91.   Нина Цветанова Стаменовска
92.   Иван Пламенов Иванов
93.   Наташа Христова Въльовска
94.   Кирил Александров Ангелов 
95.   Искрен Иванов Иванов
96.   Валери Ненков Стойков
97.   Василка Цветкова Григорова
98.   Тихомир Митков Тодоров
99.   Владислав Александров Ангелов 
100.                     Елка Миткова Цекова
101.                     Цветомир Маринов Ценов
102.                     Тошо Кирилов Кръстев
103.                     Росица Асенова Гочева
104.                     Тодор Антонов Костов
105.                     Емил Аврамов Емануилов
106.                     Ваня Красимирова Трифонова
107.                     Димитринка Каменова Петрова
108.                     Цветана Ангелова Лазарова
109.                     Десислава Веселинова Иванова
110.                     Диан Димитров Вълков
111.                     Силвия Георгиева Якова
112.                     Адриана Василева Иванова
113.                     Марин Петров Маринов
114.                     Николай Тодоров Атанасов
115.                     Гергана Иванова Димитрова
116.                     Станислава Иванова Георгиева
117.                     Галя Тодорова Точевска
118.                     Евелина Пиринова Вачева-Георгиева
119.                     Анета Иванова Илиева
120.                     Валерия Павлова Василева
121.                     Малинка Гергова Цветкова 
122.                     Цветелина Ивайлова Рангелова
123.                     Таня Ивайлова Рангелова
124.                     Филип Лазаров Филипов
125.                     Камелия Цветкова Филипова
126.                     Ивка Валериева Илиева
127.                     Таня Красимирова Драгошинска
128.                     Валентин Канов Тодоров
129.                     Калина Иванова Крумова
130.                     Соня Благоева Цветкова
131.                     Асен Жеков Асенов
132.                     Ивайло Кирилов Митов
133.                     Йорданка Костова Дамянова
134.                     Цветелина Николава Радославова
135.                     Цветомир Цанков Върбанов
136.                     Ирена Христова Кирилова
137.                     Милена Красимирова Ценова
138.                     Иванка Парисова Иванова
139.                     Гена Донова Иванова
140.                     Десислав Иванов Стоянов
141.                     Юлия Петкова Петкова
142.                     Десислав Марков Дешев
143.                     Гергана Маркова Дешева-Стоянова
144.                     Цветелин Николов Каменов
145.                     Пламен Валентинов Иванов
146.                     Радослава Милкова Николова
147.                     Мария Пламенова Цветанова
148.                     Лиляна Владинова Иванова
149.                     Валери Димитров Цонов
150.                     Антоанета Иванова Дудушка
151.                     Галя Георгиева Каменова
152.                     Мирослава Димитрова Михайлова
153.                     Мариана Димитрова Ангелова
154.                     Анелия Иванова Иванова
155.                     Иван Калинов Иванов
156.                     Зорница Тошкова Захариева
157.                     Петя Ивова Стоянова
158.                     Йорданка Правдолюбова Боянова
159.                     Венцислав Петров Митов
160.                     Милчо Георгиев Вълов
161.                     Анатоли Любомиров Костов
162.                     Маргарита Тодорова Георгиева
163.                     Тодорка Иванова Велчовска
164.                     Светла Тодорова Тодорова
165.                     Петър Лазаров Петров
166.                     Милен Ангелов Иванов
167.                     Антоанета Божимирова Петрова
168.                     Елеонора Василева Търнева
169.                     Илияна Любомирова Нечева
170.                     Десислава Иванова Костова
171.                     Калинка Иванова Костова
172.                     Нина Симеонова Иванова

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения