Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1024-МИ
София, 1 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  утвърждаване образци на документи на преброителна комисия за извършване преброяване на гласовете в изборите за общински съветници и кметове в община Бобошево, област Кюстендил, на 23 октомври 2011 г.

На основание § 12, ал. 3, т. 3 от ПЗР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Утвърждава образци на документи за извършване на преброяване на гласовете подадени при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. от преброителна комисия в община Бобошево, област Кюстендил, с номера от 1-ЕПК до 17-ЕПК, приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения