Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 102-НС
София, 22 май 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 82-НС от 21 май 2021 г.

Централната избирателна комисия установи, че е допусната техническа грешка в т. 15 на Решение № 82-НС от 21 май 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка в т. 15 на Решение № 82-НС от 21 май 2021 г., като след думите „компетентен държавен“ се добавя „орган“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

82-НС/

Календар

Решения