Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1013-ПВР/НС
София, 23 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 542-ПВР/НС от 16.09.2021 г., изм. и доп. с Решение № 798-ПВР/НС от 25.10.2021 г. на ЦИК, относно определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Изменя и допълва Решение № 542-ПВР/НС от 16 септември 2021 г., изм. и доп. с Решение № 798-ПВР/НС от 25.10.2021 г., като създава нова т. 1.3:

„1.3. В случаите, когато възнаграждението на РИК се начислява съгласно т. 1.1., но за произведените избори са образувани повече от 400 секции, възнаграждението на РИК се преизчислява съгласно т. 1.2, считано от датата на започване на работа.“


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

542-ПВР/НС/

798-ПВР/НС/

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения