Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1003-ПВР
София, 21 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитванията до обществено мнение по повод на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпил сигнал от Стефан Божидаров Манов, регистриран наблюдател от БСЧИГП – Пловдив, с вх. № С-65 от 21 ноември 2021 г. с твърдения за публикуване на резултати на интернет страницата на 24 chasa.bg от гласуването в изборния ден по повод на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г. нарушение на чл. 205, ал. 1 ИК.

На заседание на Централната избирателна комисия се обсъди проект на решение за установяване на нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК за това, че на 21 ноември 2021 г. в 15.21 ч. на интернет страницата на 24 chasa.bg са публикувани резултати от допитванията до общественото мнение, изразени в проценти под формата на най-търсените професии: 65% на летци и 35% на професори, чрез които се визират независимите кандидати на съответните инициативни комитети, издигнали кандидат за президент и вицепрезидент, участващи в новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г., извършено от „168 часа“ ЕООД.

При гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 12 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 6 членове и „ПРОТИВ“ 6 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения