Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1003-ПВР
София, 21 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитванията до обществено мнение по повод на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпил сигнал от Стефан Божидаров Манов, регистриран наблюдател от БСЧИГП – Пловдив, с вх. № С-65 от 21 ноември 2021 г. с твърдения за публикуване на резултати на интернет страницата на 24 chasa.bg от гласуването в изборния ден по повод на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г. нарушение на чл. 205, ал. 1 ИК.

На заседание на Централната избирателна комисия се обсъди проект на решение за установяване на нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК за това, че на 21 ноември 2021 г. в 15.21 ч. на интернет страницата на 24 chasa.bg са публикувани резултати от допитванията до общественото мнение, изразени в проценти под формата на най-търсените професии: 65% на летци и 35% на професори, чрез които се визират независимите кандидати на съответните инициативни комитети, издигнали кандидат за президент и вицепрезидент, участващи в новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г., извършено от „168 часа“ ЕООД.

При гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 12 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 6 членове и „ПРОТИВ“ 6 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения