Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1001-ПВР/НС
София, 21 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страница на резултати от допитвания до обществено мнение по повод новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Стефан Божидаров Манов, регистриран наблюдател от БСЧИГП – Пловдив – заместник-председател на Обществения съвет към ЦИК, с вх. № С-16 21.11.2021 г. с твърдения за публикуване на резултати на интернет страницата на Pik.bg от гласуването в изборния ден по повод новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г. в нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.

Централната избирателна комисия извърши преглед на интернет страницата на Pik.bg, при която установи, че на 21 ноември 2021 г. в 10:36 ч. на същата е публикуван резултат от междинните резултати на последното за 2021 г. състезание за властта „Рязък завой на формула „Президент“! Болидът на Професора скъсява дистанцията!, като чрез „Болидът на Генерала“ и „Болидът на Професора“ се визират резултатите за кандидатите за президент, за които се гласува на 21 ноември 2021 г., както следва: „Болидът на Генерала“ – 54.1% и „Болидът на Професора“ – 44.1%, „публиката е отишла на състезанието, но гледа с гръб“, визират гласувалите „Не подкрепям никого“ - 1.2%.

Предварителни данни от гласуването в изборния ден се получават чрез допитване до избирателите за техния вот, след като напуснат избирателната секция. Предвид това Централната избирателна комисия приема, че в случая публикуваните резултати от гласуването в проценти на кандидатите за президент, участващи в новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г. на интернет страницата на Pik.bg, представляват именно резултати от допитвания до общественото мнение в изборния ден по повод новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г., независимо че на интернет страницата са обозначени като състезателни автомобили във формула на последното за 2021 г. състезание за властта.

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на избори да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Съгласно разпоредбата на чл. 475, ал. 1 ИК лицето, което е нарушило разпоредбата на чл. 205 ИК, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лева, респективно субект на административното нарушение може да бъде физическо или юридическо лице.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 предложение последно във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК за това, че на 21 ноември 2021 г. в 10:36 ч. на интернет страницата на Pik.bg, са публикувани резултати от допитвания до общественото мнение, изразени в проценти под формата на състезателни автомобили във формула на последното за 2021 г. състезание за властта: „Болидът на Генерала“ – 54.1% и „Болидът на Професора“ – 44.1%, чрез които се визират независимите кандидати на съответните инициативни комитети издигнали кандидати за президент и вицепрезидент, участващи в новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г., извършено от „Пик нюз“ ЕООД, ЕИК 202235999, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район „Средец“, бул. „Мария Луиза“ № 92, ет. 3, представлявано от управителя Недялко Недялков Йорданов.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „Пик нюз“ ЕООД, ЕИК 202235999, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район „Средец“, бул. „Мария Луиза“ № 92, ет. 3, представлявано от управителя Недялко Недялков Йорданов.

УКАЗВА на електронното издание незабавно да премахне от интернет страницата Pik.bg публикуваните резултати от социологически проучвания от гласуването в деня на новия избор за президент на 21 ноември 2021 г.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения