Заседания

Заседание от дата 15.01.2019 от 10:30 часа.

Решения

5156-МИ/НР / 15.01.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на ОИК – Кубрат, област Разград

Календар

Решения