Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5156-МИ/НР
София, 15.01.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Кубрат, област Разград

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-6 от 11.01.2019 г. с приложено заявление от Бахтишен Назми Басри за освобождаването й като секретар на ОИК – Кубрат, поради възникнала несъвместимост.

С вх. № МИ-15-6\1 от 14.01.2019 г. е пристигнал оригиналът на заявлението от Бахтишен Назми Басри.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Кубрат, област Разград, Бахтишен Назми Басри, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 15.01.2019 в 15:52 часа

Календар

Решения

  • № 189-ЕП / 19.04.2019

    относно: регистрация и обявяване на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 188-ЕП / 19.04.2019

    относно: възлагане на компютърна обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 187-ЕП / 19.04.2019

    относно: регистрация и обявяване на кандидатската листа на коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • всички решения