Движение за права и свободи - ДПС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Симона Сергеева Трифонова3-1-НС/
Сунай Халибрям Мехмед3-2-НС/
Раим Хюсеин Садула3-3-НС/
Вайде Базит Еюб3-4-НС/
Хюлия Риза Сюлейман-Хайрулла3-5-НС/
Дженгис Исмет Рахим3-6-НС/
Сали Фикретов Съртмачев3-7-НС/
Кудрет Даудов Делиибрямов3-8-НС/
Ферхад Юсеинов Юмеров3-9-НС/
Нурхан Адемов Кязимов3-10-НС/
Хасан Реджебов Хасанов3-11-НС/
Рамадан Хабиб Ариф3-12-НС/
Мартин Петров Ширков3-13-НС/
Азис Осман Азис3-14-НС/
Аврам Иванов Асенов3-15-НС/
Ваит Рамисов Моллахасанов3-16-НС/
Горан Пламенов Шекеров3-17-НС/
Веселин Любенов Хаджиев3-18-НС/
Милен Дамянов Парушев3-19-НС/
Ерол Али Хасан3-20-НС/
Михаил Младенов Чакъров3-21-НС/
Севдалин Рафаилов Демиров3-22-НС/
Севда Малинова Къран3-23-НС/
Варол Мустафа Мустафа3-24-НС/
Даниел Славов Асенов3-25-НС/
Албен Насков Драганов3-26-НС/
Вели Себахтин Вели3-27-НС/
Юзкан Реджеб Али3-28-НС/
Ангел Емилов Атанасов3-29-НС/
Джейхан Джевджет Ахмед3-30-НС/
Стамен Северинов Митков3-31-НС/
Емил Валентинов Емилов3-32-НС/
Мюмюн Тунджай Нешад3-33-НС/
Левен Иванов Ангелов3-34-НС/
Стефко Калчев Миланов3-35-НС/
Кемал Мехмед Ефраим3-36-НС/
Илхан Иляз Иляз3-37-НС/
Христо Асенов Христов3-38-НС/
Славчо Янков Якимов3-39-НС/
Деян Каменов Киров3-40-НС/
Диана Василева Кирова3-41-НС/
Нуртен Йонтар3-42-НС/
Белчо Енчев Жеков3-43-НС/
Хюсеин Догру3-44-НС/
Хасан Билялов Хюсеинов3-45-НС/
Хасан Бейтула Ахмед3-46-НС/
Неша Карамфилова Джебеджи3-47-НС/
Мехмед Тахир Мустафа3-48-НС/
Невзат Карани Юмер3-49-НС/
Юлиян Иванов Сираков3-50-НС/
Адриан Христов Огнянов3-51-НС/
Николай Йорданов Ников3-52-НС/
Давид Миленов Давидов3-53-НС/
Ефтим Алеков Събев3-54-НС/
Али Исмаилов Кесов3-55-НС/
Ангел Асенов Шиваров3-56-НС/
Кемал Хюсеин Мола3-57-НС/
Ибрахим Ахмедов Мехмедов3-58-НС/
Николай Щилянов Мартинов3-59-НС/
Шевкед Ахмедов Халимов3-60-НС/
Гюнел Зеадинов Алимов3-61-НС/
Митко Славов Банков3-62-НС/
Юксел Юсмен Тасин3-63-НС/
Юскан Осман Филиз3-64-НС/
Николай Миленков Чавдаров3-65-НС/
Ибрахим Аптула Халил3-66-НС/
Орхан Неждет Сали3-67-НС/
Светлин Емилов Миланов3-68-НС/
Севдалин Стефанов Радев3-69-НС/
Ахмед Хълми Мехмед3-70-НС/
Аяз Серкан3-71-НС/
Гюрдал Нурхан Бехадин3-72-НС/
Осман Ахмед Ахмед3-73-НС/
Сергей Николов Димитров3-74-НС/
Емил Юлиянов Вандев3-75-НС/
Наско Добрев Златев3-76-НС/
Сивко Русев Стоев3-77-НС/
Красимир Орлинов Белинов3-78-НС/
Бахтияр Юсеин Юмер3-79-НС/
Себахаттин Али Кючук3-80-НС/
Ридван Аптула Мехмед3-81-НС/
Мюзеям Ниязи Рашид3-82-НС/
Юсеин Есман Местан3-83-НС/
Илхан Ферад Ибрям3-84-НС/
Метин Хюсеин Джелил3-85-НС/
Левен Деянов Давидов3-86-НС/
Мегдат Назми Ибрям3-87-НС/
Лютви Хасан Ахмед3-88-НС/
Ахмед Мюмюнов Мехмедов3-89-НС/
Антон Стефанов Симеонов3-90-НС/
Емил Антонов Миланов3-91-НС/
Бедри Фаик Ахмед3-92-НС/
Мартин Мартинов Асенов3-93-НС/
Диана Атанасова Михайлова3-94-НС/
Семат Халит Йорен3-95-НС/
Фахри Ватансевер3-96-НС/
Ридван Адем Закир3-97-НС/
Ахмед Халил Ахмед3-98-НС/
Неджат Мюмюн Осман3-99-НС/
Метин Юсеинов Мехмедов3-100-НС/
Исмаил Мюмюн Исмаил3-101-НС/
Мехнур Хюсеинова Александрова3-102-НС/
Ибрахим Ридван Ибрахим3-103-НС/
Динчер Мехмед Руфи3-104-НС/

Календар

Решения

  • № 751-МИ / 15.10.2021

    относно: допълнение на Решение № 1666-МИ от 8 ноември 2019 г. на ЦИК относно определяне с методика на възнагражденията на членовете на ОИК за заседания и дежурства

  • № 750-НС / 15.10.2021

    относно: утвърждаване на технически характеристики на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • № 749-ПВР/НС / 15.10.2021

    относно: определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс

  • всички решения