БСП за БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Цветина Иванова Иванова2-1-НС/
Данчо Василев Кънев2-2-НС/
Нели Георгиева Абрашева2-3-НС/
Таня Георгиева Христова2-4-НС/
Димитър Николов Лечев2-5-НС/

Календар

Решения

  • № 23-МИ / 16.05.2021

    относно: допълване на Решение № 1930-МИ от 14.01.2021 г. за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични избори

  • № 22-МИ / 16.05.2021

    относно: утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 21-НС / 16.05.2021

    относно: утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

  • всички решения