ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Георги Тошев Митев1-1-НС/
Теодора Димитрова Павлова1-2-НС/
Красимир Димитров Боянов1-3-НС/
Марина Генадиева Антонова1-4-НС/
Валери Стоянов Господинов1-5-НС/
Диан Денков Неделчев1-6-НС/
Деница Косева Косева1-7-НС/
Виктор Бисеров Хаджиев1-8-НС/
Айхан Тахиров Мехмедов1-9-НС/
Антоанета Ангелова Славова1-10-НС/
Мартин Илиянов Петров1-11-НС/
Кемал Хасан Дългур1-12-НС/
Иван Георгиев Пехливанов1-13-НС/
Кольо Григоров Колев1-14-НС/
Росица Георгиева Георгиева1-15-НС/
Татяна Минчева Лашова1-16-НС/
Светлана Петкова Ненова1-17-НС/
Македонка Кирилова Станоева1-18-НС/
Димо Младенов Маринов1-19-НС/
Стоян Иванов Стоянов1-20-НС/
Райчо Благоев Костов1-21-НС/
Анулиран1-22-НС/
Джеврет Шериф Али1-23-НС/
Хатидже Бекир Юзеир1-24-НС/
Валери Емилов Милчев1-25-НС/
Хъкмет Шефкет Юмер1-26-НС/
Юлия Минчева Милчева1-27-НС/
Адрияна Калинова Андреева1-28-НС/
Любомир Георгиев Водев1-29-НС/
Данаил Ангелов Радонов1-30-НС/
Мария Ангелова Чернева1-31-НС/
Малин Милков Тачев1-32-НС/
Венера Христова Георгиева1-33-НС/
Евгени Петров Иванов1-34-НС/
Лазар Иванов Спасов1-35-НС/
Десислава Иванова Кючукова1-36-НС/
Цветомир Альошев Янев1-37-НС/
Цветелина Атанасова Натева-Робъртс1-38-НС/
Антония Маринова Ангелова1-39-НС/
Йордан Ангелов Веселинов1-40-НС/
Александър Димитров Динков1-41-НС/
Мария Николаева Келева1-42-НС/
Карамфила Надеждова Мечкарова1-43-НС/
Кирил Димитров Мечкаров1-44-НС/
Дафинка Михайлова Карабашева1-45-НС/
Тодор Георгиев Трингов1-46-НС/
Биляна Венциславова Кънчева1-47-НС/
Румен Методиев Васев1-48-НС/
Мирослав Христов Керанов1-49-НС/
Анулиран1-50-НС/
Бойко Асенов Соколов1-51-НС/
Елена Благоева Мицова1-52-НС/
Валентин Добрев Михалев1-53-НС/
Дейвид Веселинов Иванов1-54-НС/
Борис Александров Долев1-55-НС/
Александър Захаринов Здравев1-56-НС/
Снежанка Христова Георгиева1-57-НС/
Яшар Сюлейман Яшар1-58-НС/

Календар

Решения

  • № 751-МИ / 15.10.2021

    относно: допълнение на Решение № 1666-МИ от 8 ноември 2019 г. на ЦИК относно определяне с методика на възнагражденията на членовете на ОИК за заседания и дежурства

  • № 750-НС / 15.10.2021

    относно: утвърждаване на технически характеристики на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • № 749-ПВР/НС / 15.10.2021

    относно: определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс

  • всички решения