Движение за права и свободи – ДПС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Неджати Арда1-1-НС/
Джеват Чърак1-2-НС/
Ирфан Юсеин Осман1-3-НС/
Любомир Мирчев Вълчев1-4-НС/
Метин Билял Неджиб1-5-НС/
Мустафа Исмаилов Мустафов1-6-НС/
Мюмюн Рамадан Юмер1-7-НС/
Наджие Шюкри Ахмед Мустакова1-8-НС/
Неджат Мюмюн Осман1-9-НС/
Нихат Ъшък1-10-НС/
Рафет Юсеин Чауш1-11-НС/
Ридван Адем Закир1-12-НС/
Румен Йосифов Венецки1-13-НС/
Семат Халит Йорен1-14-НС/
Фахри Ватансевер1-15-НС/
Хюлия Ахмед Алтън1-16-НС/
Шенол Мустан Мухарем1-17-НС/
Айгюл Есат Чавушоглу1-18-НС/
Айхан Аптула Осман1-19-НС/
Беркант Фикри Хасан1-20-НС/
Гергин Данчев Дафинов1-21-НС/
Гюрай Рамадан Мехмед1-22-НС/
Елмира Рашкова Фиданова1-23-НС/
Ердуан Исмет Халил1-24-НС/
Лида Мартинова Младенова1-25-НС/
Мериман Мюмюн Имам1-26-НС/
Мехмед Ридван Байрям1-27-НС/
Мюмюн Рамадан Мехмедали1-28-НС/
Надрие Реджебова Шабанова1-29-НС/
Озан Сатълмъш1-30-НС/
Рамадан Шериф Емин1-31-НС/
Северин Албертов Младенов1-32-НС/
Соня Каменова Кабахел1-33-НС/
Талят Мустафа Ахмед1-34-НС/
Танер Сали Чавуш1-35-НС/
Хасан Ъшъклар1-36-НС/
Шенол Шериф Чауш1-37-НС/
Бедри Фаик Ахмед1-38-НС/
Денислав Минчев Джевизов1-39-НС/
Красимир Огнянов Илиев1-40-НС/
Мартин Мартинов Асенов1-41-НС/
Метин Юмер Сали1-42-НС/
Нихат Мустафа Халваджъ1-43-НС/
Нурай Мехмедали Исмаил1-44-НС/
Нурхан Нуритин Алиосман1-45-НС/
Самет Сали Мехмед1-46-НС/
Адем Абтула Мехмед1-47-НС/
Адем Юдаим Мехмед1-48-НС/
Айгюл Хюсеинова Мусова1-49-НС/
Ангел Красимиров Илиев1-50-НС/
Бирджан Улудаг1-51-НС/
Владко Стойчев Младенов1-52-НС/
Джелал Ариф Козумали1-53-НС/
Евгения Минчева Алипиева1-54-НС/
Елзан Шефкет Максуд1-55-НС/
Ердинч Ахмед Билял1-56-НС/
Ердинч Юсеин Изет1-57-НС/
Жасмина Сидерова Атанасова1-58-НС/
Лидия Савова Антонова1-59-НС/
Мая Здравкова Алексиева1-60-НС/
Мегдат Назми Ибрям1-61-НС/
Мертол Хюсмен Исуф1-62-НС/
Мехнур Хюсеинова Александрова1-63-НС/
Миясе Ибрям Пазъ1-64-НС/
Мустафа Адем Халил1-65-НС/
Нора Здравкова Ковачева1-66-НС/
Севда Александрова Харизанова1-67-НС/
Стоян Левенов Йорданов1-68-НС/
Фатма Ахмед Халил1-69-НС/
Хюсейин Али Йетим1-70-НС/
Ширин Бекир Улудаг1-71-НС/
Юлия Вандова Гюней1-72-НС/
Джансел Рамадан Хабиб1-73-НС/
Рамадан Хабиб Ариф1-74-НС/
Хасан Смаил Шабан1-75-НС/
Румен Тасков Димитров1-76-НС/
Сали Фикретов Съртмачев1-77-НС/
Раим Хюсеин Садула1-78-НС/
Севда Караниева1-79-НС/
Ахмед Ибрахим Мустафа1-80-НС/
Емин Ахмедов Ахмедов1-81-НС/
Яшар Мехмедов Яшаров1-82-НС/
Ахмед Неджадов Мехмедов1-83-НС/
Аврам Иванов Асенов1-84-НС/
Селиме Ахмедова Яковлева1-85-НС/
Виталий Викторович Яковлев1-86-НС/
Женал Шезаил Тарак1-87-НС/
Бейсим Расимов Алимоллов1-88-НС/
Бехчет Шефкетов Мехмедов1-89-НС/
Веселин Йорданов Рангелов1-90-НС/
Митко Николов Асенов1-91-НС/
Емил Илиев Атанасов1-92-НС/
Боян Рашев Йорданов1-93-НС/
Мехмед Ахмед Ватансевер1-94-НС/
Синем Хасан1-95-НС/
Беихан Назмиев Мехмедов1-96-НС/
Бахри Муталиб Муталиб1-97-НС/
Юсеин Есман Местан1-98-НС/
Ахмед Мехмедов Кумалиев1-99-НС/
Садридин Селимов Исов1-100-НС/
Вели Себахтин Вели1-101-НС/
Ангел Емилов Атанасов1-102-НС/
Юзкан Реджеб Али1-103-НС/
Джейхан Джевджет Ахмед1-104-НС/
Стамен Северинов Митков1-105-НС/
Емил Валентинов Емилов1-106-НС/
Мюмюн Тунджай Нешад1-107-НС/
Левен Иванов Ангелов1-108-НС/
Али Исмаилов Кесов1-109-НС/
Ибрахим Ахмедов Мехмедов1-110-НС/
Ъшъл Рамиева Сюлейманова-Шенгезер1-111-НС/
Фикрет Ремзи Ахмед1-112-НС/
Сергей Снежанов Емилов1-113-НС/
Сеферие Алиремзиева Назиф1-114-НС/
Сергей Найденов Асенов1-115-НС/
Милен Атанасов Харизанов1-116-НС/
Росен Руменов Ангелов1-117-НС/
Сафет Мехмед Хасан1-118-НС/
Ефтим Алеков Събев1-119-НС/
Осман Ахмед Ахмед1-120-НС/
Нуртен Йонтар1-121-НС/
Найден Захариев Атанасов1-122-НС/
Митко Иванов Събев1-123-НС/
Славчо Янков Якимов1-124-НС/
Милен Левенов Сарманджиев1-125-НС/
Тахни Исаев Методиев1-126-НС/
Хасан Осман Мустафа1-127-НС/
Хикмет Аптула Махмуд1-128-НС/
Христо Асенов Христов1-129-НС/
Шибил Руменов Йосифов1-130-НС/
Исмаил Мюмюн Исмаил1-131-НС/
Шибил Звездов Шибилов1-132-НС/
Али Саръ1-133-НС/
Бейти Сюлейман Вели1-134-НС/
Гюрдал Нурхан Бехадин1-135-НС/
Джеват Емин Мехмед1-136-НС/
Илхан Иляз Иляз1-137-НС/
Тюркян Ниази Кушчу1-138-НС/
Ибраим Ибраимов Кисьов1-139-НС/
Кязим Мехмед Исмаил1-140-НС/
Дончо Ивелинов Асенов1-141-НС/
Мехмед Мустафа Нури1-142-НС/
Кънчо Милков Йончев1-143-НС/
Метин Ниязи Мехмед1-144-НС/
Шевкед Ахмедов Халимов1-145-НС/
Николай Щилянов Мартинов1-146-НС/
Давид Миленов Давидов1-147-НС/
Юскан Осман Филиз1-148-НС/
Ахмед Хълми Мехмед1-149-НС/
Ахмед Адем Адем1-150-НС/
Невзат Карани Юмер1-151-НС/
Севдалин Стефанов Радев1-152-НС/
Орхан Неждет Сали1-153-НС/
Хюсеин Догру1-154-НС/
Белчо Енчев Жеков1-155-НС/
Хасан Билялов Хюсеинов1-156-НС/
Светлин Емилов Миланов1-157-НС/
Рамадан Хасан Кенан1-158-НС/
Хасан Бейтула Ахмед1-159-НС/
Ибрахим Аптула Халил1-160-НС/
Варол Мустафа Мустафа1-161-НС/
Юксел Юсмен Тасин1-162-НС/
Заид Вахид Халим1-163-НС/
Албен Каменов Михайлов1-164-НС/
Илхан Ебазел Халил1-165-НС/
Ерол Али Хасан1-166-НС/
Кемал Мехмед Ефраим1-167-НС/
Деян Каменов Киров1-168-НС/
Белан Велинов Велинов1-169-НС/
Сивко Русев Стоев1-170-НС/
Наско Добрев Златев1-171-НС/
Адриян Асенов Асенов1-172-НС/
Юлиян Иванов Сираков1-173-НС/

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения