Състав на ОИК Оряхово, Враца

Председател

 1. Владимир Николов Илиев

Зам. председатели

 1. Людмила Бойкова Цветанова
 2. Мартин Дамянов Войков

Секретар

 1. Виолета Цветанова Станкулова

Членове

 1. Анелия Димитрова Царянска
 2. Асен Великов Бенов
 3. Галя Георгиева Петкова
 4. Георги Данаилов Янакиев
 5. Красимира Ангелова Константинова
 6. Соня Цветанова Митрашева
 7. Цветан Митков Игнатов
 8. Цветелина Здравкова Иванова
 9. Шерина Андреева Филипова

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения