Състав на ОИК Сухиндол, Велико Търново

Председател

 1. Миглена Драгиева Шишкова

Зам. председатели

 1. Алие Ибрямова Чавдарлиева
 2. Маргарита Цанкова Илиева

Секретар

 1. Калин Георгиев Маречков

Членове

 1. Василка Кръстева Лазарова
 2. Даниела Петкова Петрова
 3. Димитър Иванов Борисов
 4. Красимира Иванова Басаркова
 5. Максим Евтимов Максимов
 6. Нешка Цанева Денчева
 7. Петя Викторова Алтънова
 8. Сашо Василев Алтънов
 9. Светлозар Петров Буланов

Календар

Решения