Състав на ОИК Свищов, Велико Търново

Председател

 1. Цветелина Станчева Димитрова

Зам. председатели

 1. Иван Атанасов Тошев
 2. Игнат Петров Папазов

Секретар

 1. Мариета Танева Рухчева

Членове

 1. Богдан Емануилов Велинов
 2. Върбинка Венциславова Конова
 3. Здравка Василева Меразчиева-Шишманова
 4. Катя Кирилова Кирилова
 5. Милена Пламенова Монева
 6. Милка Гаврилова Томева
 7. Петя Димитрова Петрова
 8. Петя Емилова Владова
 9. Соня Василева Кирилова

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения