Състав на ОИК Свищов, Велико Търново

Председател

 1. Цветелина Станчева Димитрова

Зам. председатели

 1. Иван Атанасов Тошев
 2. Игнат Петров Папазов

Секретар

 1. Мариета Танева Рухчева

Членове

 1. Богдан Емануилов Велинов
 2. Върбинка Венциславова Конова
 3. Здравка Василева Меразчиева-Шишманова
 4. Катя Кирилова Кирилова
 5. Милена Пламенова Монева
 6. Милка Гаврилова Томева
 7. Петя Димитрова Петрова
 8. Петя Емилова Владова
 9. Соня Василева Кирилова

Календар

Решения