Състав на ОИК Полски Тръмбеш, Велико Търново

Председател

 1. Пламен Илиев Георгиев

Зам. председатели

 1. Еленка Андреева Петкова
 2. Юлкян Алиева Асанова

Секретар

 1. Йоана Александрова Иванова

Членове

 1. Ангел Петров Петров
 2. Валентин Георгиев Ангелов
 3. Емилия Емилова Георгиева
 4. Ирена Стефанова Петрова
 5. Йоана Божидарова Ненова-Кръстева
 6. Кръстина Богданова Костадинова
 7. Марияна Григорова Тодорова
 8. Румяна Иванова Димитрова
 9. Славка Атанасова Чотова

Календар

Решения