Състав на ОИК Златарица, Велико Търново

Зам. председател

 1. Стефан Евгениев Иванов

Секретар

 1. Иван Тихомиров Млъзев

Членове

 1. Вили Богданова Георгиева
 2. Диана Христова Христова
 3. Иван Стефанов Топалов
 4. Костадинка Георгиева Христова
 5. Латка Кирчева Добрева
 6. Мария Николова Градева
 7. Розалия Здравкова Апостолова
 8. Стоян Емилов Чинов
 9. Трифон Христов Ненов

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения