Състав на ОИК Елена, Велико Търново

Председател

 1. Румяна Стойкова Антонова

Зам. председатели

 1. Благой Христов Златанов
 2. Росица Пенчева Минчева

Секретар

 1. Костадин Петров Господинов

Членове

 1. Величка Стоянова Сапунджиева
 2. Веселин Димитров Дойкин
 3. Диана Христова Кардашева
 4. Емилия Йорданова Ангелова
 5. Маргарита Иванова Дюлгерова
 6. Николай Симеонов Георгиев
 7. Пенка Трифонова Жупунова
 8. Петя Здравкова Златева

Календар

Решения